Webversion
 
 
 
 
 
     Nyhedsbrev Kalundborgmotorvejen
Det har været et travlt og begivenhedsrigt forår på projektet for tredje etape af Kalundborgmotorvejen.
 
Vi har arbejdet på højtryk for at færdiggøre miljøkonsekvensrapporten og det opdaterede projektforslag, så det kunne sendes i høring i april. Høringen varede otte uger og sluttede den 16. juni. I denne periode havde alle interesserede mulighed for at indsende bemærkninger til projektet. Sammenlagt har vi modtaget 198 høringssvar, som blandt andet har handlet om ramper, støj og hensyn til lokalområder langs den kommende motorvej. Høringssvarene fremgår her. Vi er i gang med at sammenfatte og svare på disse.
 
Som en del af høringsprocessen har vi afholdt en række borgermøder i Holbæk og Kalundborg kommuner, hvor rigtig mange af jer dukkede op. I alt har knap 1.000 borgere taget plads i sportshallerne i Mørkøv, Jyderup og Svebølle. Tak til alle jer, der deltog for at holde den gode tone og dele jeres holdninger, undren og bekymringer med os.
 
Transportministeriet fandt penge til motorvej gennem Jyderup
På det seneste møde i forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035, blev projektet samt temaerne fra høringssvarene gennemgået. På den baggrund besluttede partierne at igangsætte Kalundborgmotorvejens tredje etape, og ekstra midler blev prioriteret - i alt 452,4 millioner kroner. Det betyder, at projektet nu indebærer en motorvej hele vejen mellem Knabstrup og Kalundborg. Derudover vil der også komme støjafskærmning i Jyderup og Tornved samt et rasteanlæg mellem Mørkøv og Jyderup.
 
Der er udarbejdet et udkast til en anlægslov for projektet, som netop er kommet i høring frem til den 17. august 2023. Se udkastet til anlægsloven.
 
Vi forventer, at anlægsloven bliver fremsat til behandling i Folketinget i efteråret.
 
Vi skal grave efter fortidsminder
Inden vi går i gang med at anlægge den nye motorvej, skal vi blandt andet undersøge, hvad der gemmer sig fra fortiden under jorden. Det arbejde kan vare 1-2 år, og derfor går vi i gang med de første arkæologiske undersøgelser i september. Det er Museum Vestsjælland, der står for forundersøgelserne og de eventuelle udgravninger. De begynder på den vestlige del af strækningen mellem Tingvejen og Aldersrovej.
 
I er velkomne til at tage kontakt til museets folk i marken, hvis I har spørgsmål til undersøgelserne. Vi står selvfølgelig også til rådighed, og vil helt sikkert fortælle om det, hvis arkæologerne støder på spændende fund.
 
Vi vil ønske jer alle en god sommer.
 
Venlig hilsen  
 
Christian Tolderlund, projektchef (anlæg)
Ulrik Larsen, projektchef (undersøgelser og høring)

Seneste nyt

Beslutning om igangsættelse af Kalundborgmotorvejens 3. etape

Juni 2023

På det seneste møde i forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035, Fremtidens Veje, besluttede partierne at igangsætte Kalundborgmotorvejens 3. etape.
 
Læs mere...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig.
Læs mere om vores privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk.

Afmeld