Webversion
 
 
 
 
 
     Projekt Nordhavnstunnel
Arbejdet med at sætte spuns har stået på i snart tre måneder, og der er nok ikke nogen i nabolaget, der er i tvivl om, at det arbejde støjer. Der er god fremdrift, og vores entreprenør er færdig tættest på Strandvænget og dermed tættest på vores naboer. Tunneltraceet er inddelt i 10 arbejdsområder, og pt. er entreprenøren helt færdig med spunsarbejdet i arbejdsområde 1 – tættest ved Strandvænget og arbejdsområde 9, som ligger i Nordhavn ved Baltikavej. Der er også god fremdrift i flere af de andre arbejdsområder.
 
Det er fortsat vores forventning, at entreprenøren bliver færdig med spunsen inden sommeren for alvor sætter ind.
 
Vil du gerne følge fremdriften på projektet, kommer der løbende nye fotos på hjemmesiden.

Masser af jordankre skal holde tunnelen på plads

Omkring 5.000 jordankre skal holde den kommende tunnel på plads. Cirka 4.000 af disse jordankre er vægankre og de sidste cirka 1.000 er opdriftsankre, der skal sørge for at tunnelen bliver nede i vandet.  
 
Opdriftsankre bliver boret vertikalt ned i havbunden, mens vægankre bores horisontalt igennem tunnelvæggene.  
 
Opdriftsankrene, som skal sidde i bunden af tunnelen, er vores entreprenør gået i gang med at bore ned. De er mellem 10-13 meter lange og vejer omkring 1,7 ton/stk. Vores entreprenør har allerede sat cirka en fjerdele af de 1.000 opdriftsankre. Det tager 1-2 timer i ren installationstid at sætte et enkelt anker.  
 
Arbejdet med vægankre går i gang, når vores entreprenør begynder at grave ud til tunnelen i løbet af de kommende måneder.

Grundvandssænkning i byggegruben og reinfiltration af vand i nabolaget er i fuld gang

I forbindelse med anlæg af tunnelen, bliver der etableret en omfattende grundvandssænkning langs udgravningen. Grundvandssænkningen skal sikre to ting: at tunneldelene kan støbes tørt i bunden af byggegruben og at grundvandsstanden i de omkringliggende områder ikke ændrer sig væsentligt. Store ændringer i grundvandsspejlet kan nemlig medføre skader på blandt andet fundamenter.  
 
Grundvandssænkning sker ved, at vores entreprenør pumper vandet op langs tunnelen og leder det tilbage til et grundvandsmagasin, der består af en ring af reinfiltrationsboringer. Det oppumpede grundvand bliver reinfiltreret, så grundvandsstanden i de omkringliggende områder ikke ændrer sig væsentligt.   
 
Reinfiltrationsboringerne er placeret i de områder, og langs de veje, som omkranser Svanemøllehavnen og Svanemøllebugten. I flere områder er vores entreprenør gået i gang efter aftale med grundejerne.  
 
I løbet af efteråret og vinteren er der etableret mange reinfiltrationsbrønde. Arbejdet omfatter følgende:
  • Etablering af en betonbrønd under terræn, sammen med en nedgravet ledning til at forsyne boringen med vand. Visse steder vil der være en ledning over terræn (et blåt rør, der bliver hængt op i master). Selve boringen bliver foretaget ved hjælp af en borerig 
  • Boringen bliver forsynet med installationer i brønden og bliver tilsluttet ledningen. 
  • Disse processer tager forventeligt 2-3 dage. Dog kan borearbejdet tage mellem 1,5 til 4 dage pr. brønd 
 
Arbejdsområdet omkring de enkelte brønde vil være afspærret med byggepladshegn. Når arbejdet er udført, vil det eneste synlige tegn på installationen være et brønddæksel. 
 
Et andet synligt element ved grundvandssænkningen er, at der hvor det er hensigtsmæssigt, at lade det reinfilterede vand løbe i rør over jorden, så bliver dette gjort. Det vil sige, at der vil komme en del blå og sorte rør hævet over landskabet. Rørene er i gang med at blive placeret, så når du støder på en blåt eller et sort rør i området omkring Svanemøllehavn, så er det sikkert fyldt med vand fra det område, hvor den kommende tunnel skal bygges.

Operation “Rørledning på tværs af Kalkbrænderiløbet”

Operationen, hvor en rørledning skulle på tværs af Kalkbrænderiløbet, blev gennemført onsdag den 24. januar med succes. Som varslet var Kalkbrænderiløbet lukket i nogle timer for at placere en rørledning på tværs af løbet.
 
Rørledningen - som består af fire 160 meter lange rør, monteret på en række tværgående sveller - er nødvendig i forbindelse med grundvandssænkningen i området.  
 
Det er ikke hverdagskost at løse sådan en opgave, så det gjorde den ekstra spændende. Operationen startede kl. 11.00, og tog længere tid end de varslede fire timer. Faktisk blev der arbejdet til kl. 22 fordi det blæste voldsomt. Heldigvis var vindretningen rigtig, og det voldsomme vejr havde den fordel, at der ikke var nogen sejlende, der vovede sig ud på vandet.  
 
Vores entreprenør BESIX-MTH JV havde 10 mand på opgaven, blandt andet folk til at pumpe vand, fire smede til at montere rørene på de tværgående sveller, en kranfører til at løfte rørene ud over vandet og folk i afviserbådene og marineformanden til at lede operationen.  
 
Tre af de fire rør transporterer vand relateret til grundvandssænkningen og det fjerde rør bruges til overskudsvand. Placeringen af rørene på tværgående jernsveller gør det enklere at få rørene op igen eller at flytte dem, hvis der bliver behov for det. Rørledningerne skal nu forbindes med ledninger fra Østerbro- og Nordhavn.
 
Operationen var et vigtigt skridt i vores forberedelser af selve grundvandssænkningen i tunneltraceet.

Byggepladshegnet omkring Svanemøllehavnen er blevet udsmykket

Byggepladshegnet har efterhånden været oppe i et par måneder og har afskærmet anlægsarbejdet fra naboer og sejlere. Byggepladshegnet ud mod Strandvænget er isoleret, så det mindsker støj fra projektet for naboerne og for sejlernes klubfaciliteter.  
 
Nu er der kommet bannere op, så folk der ikke lige kender projektet, ved hvad der foregår på den anden side af hegnet. Om ikke så lang tid kommer der et par vinduer i byggepladshegnet ud for Café Sundet, så kan alle følge med i projektet på den anden side.  
 
Kig endelig forbi og bliv klogere på projektet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig.
Læs mere om vores privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk.

Afmeld