Webversion
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

September 2018

Kære læser    
 
I dette nummer kan du bl.a. læse om OTMAN-projektet, der nu er gået i drift, om det digitale forum "Vejnettet.dk", der nu også dækker over vejdrift og vinter, og om de omfattende forberedelser i arbejdet med VRD, der skal skabe adgang til én autoritativ geografi for vejnettet.
 
God læselyst.

Vi ses på vejman.dk årsmøde 2018

Nu nærmer årsmødet for vejman.dk sig hastigt. Det finder sted tirsdag d. 2.oktober på Hotel Nyborg Strand.
 
Sidste år blev der sat fokus på mere dialog og inddragelse via workshops, der strakte sig over halvanden tine, og det vil blive gentaget i år. Som noget nyt vil der i år også være et særligt indlæg om uheldsmodulet i vejman.dk. Dette indlæg vil foregå som en blanding af orientering, gennenmgang af cases og workshop.
 
Der er allerede mange tilmeldte til årsmødet, men der er stadig ledige pladser.
 

Svar fra brugerundersøgelse analyseres

Alle brugere af vejman.dk har haft muligheden for at svare på en brugerundersøgelse af vejman.dk, som blev sendt ud i slutningen af august. Der er indkommet 435 svar, og det er dejligt, at så mange af jer har svaret. Vejdirektoratet er nu ved at analysere svarene, og der blive orienteret kort om dem på årsmødet.

OTMAN - Fra udvikling til drift

I juni 2018 gik Vejdirektoratets nye digitale trafikinformationsløsning til kommunerne fra pilotprojekt til drift. Og allerede nu, et par måneder senere, er løsningen i fuld brug hos mere end en fjerdedel af landets kommuner.  
 
Når en kommune tilslutter sig løsningen, tilføjes ny funktionalitet i vejman.dk, som giver mulighed for at generere trafikinformation på baggrund af udvalgte data i tilladelserne. Hertil kan tilføjes restriktioner og advarsler, som borgere og trafikanter kan agere ud fra. De kan dermed bedre orientere sig og blive adviseret om trafikale gener, når de bevæger sig inden for eller på tværs af kommuner. Trafikanterne har ydermere mulighed for at få informationen på lige præcis den kanal, de foretrækker og bruger i forvejen, da trafikinformationen øjeblikkeligt sendes til både Vejdirektoratets egne trafikinformationstjenester, såvel som til private aktører (eks. navigationstjenester) og evt. kommunens egne tjenester/kortudsnit.  
OTMAN er udviklet som en ikke-kommerciel opgave, der ligger i naturlig forlængelse af Vejdirektoratets ordinære virksomhed. Det betyder, at licensprisen for OTMAN ikke giver Vejdirektoratet overskud men udelukkende dækker drifts- og supportudgifter.  
 
 
 

Ny vejman.dk release

vejman.dk bliver i disse dage opdateret med en række mindre forbedringer og udvidelser. Du kan læse meget mere om den nye release i hjælpesystemet under release noter efter tirsdag d. 18. september. Hvis der er spørgsmål i forbindelse med den nye version, kan du som altid henvende dig til vejman.dk supporten.

På Vejnettet.dk videndeler vi også om vejdrift og vinter

Vejnettet.dk er faglig videndeling mellem kommuner, politi og Vejdirektoratet. De fire faglige temaer dækker bredt over Cykeltrafik, Trafiksikkerhed, Vejjura og Vejmyndighed og nu også Vejdrift og Vinter. Alle medlemmer kan oprette indlæg, stille spørgsmål og skrive kommentarer til andre – det er sådan, vi videndeler på Vejnettet.dk.  
 
Vejnettet.dk blev etableret som et SAMKOM projekt i 2013. Siden har det udviklet sig, og alle 98 kommer er repræsenteret med én eller flere medarbejdere. Der er i alt over 900 medlemmer fordelt på kommuner, politi og Vejdirektoratet. Det er gratis at deltage i den faglige videndeling på Vejnettet.dk.  
 
Hvis du ikke allerede er medlem, kan du blive det, her på vejnettet.dk.

Er dine data opdateret?

Et nøjagtigt og opdateret datagrundlag er som bekendt en vigtig forudsætning for at kunne levere et korrekt input til budgetlægning, planlægning, økonomiske vurderinger og analyser. I Vejdirektoratet har vi en af Danmarks største måleafdelinger og har dermed stor erfaring og ekspertise i både at udføre tilstandsregistreringer og i at tolke og analysere resultaterne til brug for videre anvendelse i en politisk styret driftsorganisation.
 
Få råd om målinger på årsmødet
På vejman.dk årsmødet d. 2. oktober kan du møde repræsentanter fra vores afdeling for vejtekniske målinger i standområdet. Ligger din kommune inde med tilstandsdata af ældre dato for eksempelvis veje, stier, fortove eller andre arealer, så kom forbi og få en snak med os om, hvordan vi kan hjælpe dig med en langsigtet løsning for vedligeholdelse af disse data, samt en plan for indsamling af nye supplerende data. Og det, der ikke kan nås i løbet af en kort uformel snak på standen, kan vi aftale at mødes om efterfølgende for at gå mere i dybden. Så kig forbi og hør mere om, hvad vi kan hjælpe med.
 

Forberedelserne til implementering af VRD er godt i gang

Vejdirektoratet er klar med de fleste af de elementer, der skal til, for at vejman.dk kan få etableret adgang til én autoritativ geografi for vejnettet og tage et stort skridt i retning af at gøre det lettere at sammenstille vejdata med andre typer af geografiske oplysninger. Flertallet af kommunerne har hen over sommeren leveret forslag til systemlinjer. Men da Vejdirektoratet endnu afventer en klarmelding af den endelige VRD (den centrale løsning som skal sikre koblingen til vejgeografien i GeoDK) har vi valgt at udskyde udrulningen af løsningen i vejman.dk til november 2018.
 
Så snart vi gennemfører udrulningen, skal alle ændringer til vejnettets geografi indberettes til GeoDK – og først derefter kan man udpege den ændrede vej i vejman.dk (i stedet for at foretage ændringen i vejman.dk). Vi vil i de kommende uger teste, at de tekniske forudsætninger for dette er i orden – herunder måle hvor lang tid der går, fra en vejændring er indberettet til GeoDK, til det er muligt at udpege vejen i vejman.dk.
 
Når vi har gennemført udrulningen i november, kan kommunerne gå i gang med at arbejde med egne data og få etableret koblingen mellem eget vejnet, som det ser ud i GeoDK, med samme vejnet som det ser ud i vejman.dk. Vi anbefaler, at man kommer i gang så hurtigt som muligt. Der vil ligge vejledninger på vejman.dk, og man har selvfølgelig også mulighed for at få hjælp hos vejman.dk supporten.
 
Koblingen til VRD vil ske kommunevis, og under alle omstændigheder vil den enkelte kommune først blive koblet til VRD efter aftale med Vejdirektoratet.
 
Hør mere på årsmødet
Du kan høre mere om arbejdet på vejman.dk årsmødet, hvor vi vil have fokus på de opgaver, der skal gennemføres i den enkelte kommune. I en workshop vil vi endvidere demonstrere de hjælpeværktøjer, kommunerne har til rådighed, og vi håber på en god dialog om, hvordan opgaven kan løses.
 

Kurser

Der afholdes to kurser i vejman.dk i oktober måned:
  • Grundkursus i belægningsoptimering den 4. oktober 
  • Grundkursus for medarbejdere, der enten er nye eller trænger til en genopfriskning af funktionerne i vejman.dk, den 24. oktober
Begge kurser afholdes i Teglgårdsparken 2, 5500 Middelfart og kan bookes på kursussiden på vejman.dk.

Tips og tricks

Skift opsætning i tilladelser
 
Hvis du har brug for hurtigt at kunne skifte opsætningen for sagsorversigten i tilladelser, så kan du herunder i linket se, hvordan du kan gøre det lynhurtigt:
 
 
Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten:
 
Brugere der har vejman.dk login:
Log ind via vejman.dk og indmeld din sag via supportknappen i øverste højre hjørne. 
 
Brugere uden vejman.dk login:
Henvendelser kan meldes ind via blanket. Klik på linket: Indmeld.   
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i december 2018. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 
vejman.dk tilbydes som en del af Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed, hvor vi også tilbyder produkter og rådgivningsydelser blandt andet inden for områderne: Trafiksikkerhed, Trafikinformation, Trafikregistrering, Vintertjeneste samt Måling & rådgivning inden for vej- og trafikdata.
 
  
Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk.
 
 
 
 
 
 
Afmeld