Webversion
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

Marts 2019

Kære læser    
 
I dette nummer kan du bl.a. læse om din mulighed for at være med til at planlægge årsmødet, om en ny version af belægningsoptimering og om resultatet af en evaluering af en funktionskontrakt i en kommune. Derudover finder du information om ny tidsplan for VRD og om ny sammensætning i vejman.dk strategigruppen.

vejman.dk årsmødet 2019

vejman.dk årsmødet finder i år sted d. 10. oktober på Hotel Park, Viaduktvej 28 i Middelfart.
 
Vær med til planlægningen
Vejdirektoratet vil i den kommende tid gå i gang med at planlægge programmet for årsmødet. I den forbindelse er alle, der har forslag, meget velkomne til at sende dem eller måske også deltage i selve planlægningsmøderne. Det er meget vigtigt at få input, så programmet kan blive så relevant som muligt for de fleste. Du kan skrive til ansvarlig i Vejdirektoratet, Agnete Langgård, hvis du har forslag eller ønsker at deltage i møderne.

vejman.dk er blevet opdateret

vejman.dk har i de sidste par måneder været igennem en række opdateringer.
 
På databaseområdet har vi været igennem den store tur med etablering af en helt ny databaseserver og en helt ny opsætning. Resultatet har været en række væsentlige forbedringer dels i forhold til driftsstabilitet og ikke mindst i forhold til svar tider. Samlet set er vores database nu sikret til de næste par år til glæde for alle vores brugere.
 
I sidste uge blev vejman.dk opdateret med en række mindre forbedringer. Du kan læse mere om indholdet af den nye version i hjælpesystemet.  
 
Årsstatistikken for vejman.dk viser, at anvendelsen gennem vejman.dk’s traditionelle brugergrænseflader er stagneret, til gengæld kan vi konstatere, at der atter i 2018  sker en meget stor anvendelse af data fra vejman.dk via de forskellige webtjenester, som vejman.dk udbyder.

Ny version af belægningsoptimering

I sidste uge blev der udsendt ny opdateret version af belægningsoptimering. Der er generelt set foretaget lidt mindre ændringer, der både er slået igennem i Win-delen og i Web-delen.
 
Den største nyhed er i Web-delen under belægningsprioriteringer, hvor det nu er muligt at gemme tidligere års beregninger som historiske. Det er stadig muligt at se, hvilken opsætning der er benyttet til beregningen, ligesom det stadig er muligt at udtrække rapporterne fra de beregninger, der er gjort historiske. 
 
Du kan læse mere om alle ændringerne i releasenoterne, der er placeret under ”Dokumenter og programopdateringer” i Web-delen.
 
Kursus
Husk at der afholdes kursus i belægningsoptimering her i foråret. Se nederst i nyhedsbrevet.

Målesæsonen banker på døren - husk Åbent Hus

Tirsdag d. 9. og onsdag d. 10. april holder Vejdirektoratet Åbent Hus i vores målergarager i henholdsvis Fløng (v. Hedehusene) og Skanderborg. Begge dage fra kl. 10 til 14.
 
Vi viser vores målekøretøjer frem og fortæller om, hvordan vi benytter dem i arbejdet med at vedligeholde statens vejnet. Vi glæder os også til at kunne præsentere vores helt nye køretøj, ARAN 9000, som giver os nye muligheder for i meget høj detalje at kortlægge skaderne på vejen. Så kom og hør om vores erfaringer, få ny inspiration og få styrket netværket med kolleger i vejsektoren.  
 
Du kan stadig nå at tilmelde dig!
Invitationerne er sendt ud, men har du ikke modtaget en, og vil du gerne tilmelde dig, så kontakt hurtigst muligt en af de to kontaktpersoner nedenfor.    
 
For yderligere informationer og tilmelding kontakt:
 • Peter Smedemark Jensen, peje@vd.dk, 7244 7142
 • Michael Jørgensen, mijn@vd.dk, 7244 7039 

Ny tidsplan for VRD i vejman.dk

I november 2018 udsendte Vejdirektoratet en servicemeddelelse om, at SDFE/GeoDanmark og deres leverandør har udfordringer med at få dannet en endelig VRD (vejreferencedatabase), der kan bruges af vejman.dk. Dette betød, at releasen for VRD i vejman.dk blev udskudt til 2019.
 
Vejreferencedatabasen er nu klarmeldt af SDFE/GeoDanmark, og Vejdirektoratet er i gang med at teste koblingen til vejman.dk. Testen omfatter hele arbejdsgangen, fra en kommune indberetter en ændring til GeoDK (en ny vej, en ændring til en eksisterende vej m.m.), til ændringen er håndteret i vejman.dk. Testen skal også give et billede af, om der hos SDFE/GeoDanmark er etableret en stabil driftssituation og tilstrækkelig overvågning af det samlede system. Afhængig af testresultatet satses der på en idriftsættelse i løbet af sommeren 2019.  
 
Referencegruppen, der består af medarbejdere fra Aalborg, Aarhus, Silkeborg, Kolding, Odense, Holbæk, Herning og Gentofte kommuner samt medarbejdere fra Vejdirektoratet, der arbejder med statsvejnettet, har planlagt næste møde den 8. april 2019. Vejdirektoratet har i øjeblikket drøftelser med SDFE/GeoDanmark og KL om en fælles introduktion til VRD og vejmyndighedernes opgave. Der forventes i denne sammenhæng en serie regionale møder i august/september 2019. 
 

Evaluering af funktionskontrakt i Frederikssund Kommune

Ved udgangen af 2002 indgik Skibby Kommune - nu en del af Frederikssund Kommune - en funktionskontrakt med Pankas A/S.
 
Formålet med at indgå en fukntionskontrakt i Skibby var at hæve tilstanden på et meget slidt vejnet. Den udløb ved udgangen af 2017 efter 15 års kontrakt.
 
Kontrakten har givet nogle interessante erfaringer, der er værd at viderebringe.
 

Nye medlemmer i vejman.dk strategigruppen

vejman.dk strategigruppens medlemmer består af ledere fra forskellige vejman.dk kommuner og ledere fra Vejdirektoratet, der har ansvaret for vejman.dk. Strategigruppens formål er at anbefale og rådgive om den strategiske linje for vejman.dk systemet ud fra kommunernes behov og med hensyntagen til Vejdirektoratets planer og strategier. Gruppen skal medvirke til, at vejman.dk bedst muligt udvikler sig til at støtte kommunernes behov inden for vej- og trafikopgaver og relaterede emner. Der afholdes faste møder to gange årligt. Herudover kan der være ekstraordinære møder, når her-og-nu input er nødvendige.
 
I 2019 er gruppen blevet udvidet med antallet af kommuner, så der nu er medlemmer fra 10 forskellige kommuner i gruppen. Ved at udvide antallet af medlemmer sikres der en større repræsentation fra landets kommuner, og gruppen bliver mindre sårbar ved aflysninger etc.

Status fra OTMAN – fælles trafikinformation for de kommunale veje

OTMAN har nu i ni måneder været en mulig digital løsning til kommuner til oprettelse af trafikinformation om egne veje. I løbet af det første halve år tilsluttede mere end 30 kommuner sig OTMAN, og i dag er 38 kommuner brugere af løsningen. Der er stor ros til løsningen fra rigtig mange kommuner, som melder tilbage, at den er nem at bruge og fungerer godt. Udfordringerne har været begrænsede og er løbende blevet håndteret.
 
OTMAN benyttes bl.a. af kommunerne i projektet omkring Hovedstadens Letbane, hvor trafikinformation er meget vigtig for den samlede trafikafvikling på og langs Ring 3. Trafikmeldingerne koordineres her på tværs af kommunegrænser i et tæt samspil kommunerne imellem og med Vejdirektoratet.  
 
Der er desuden løbende dialog med nogle af de større danske kommuner, hvor vejarbejder kan være mere komplicerede og give større trafikale gener end i mindre kommuner. OTMAN baserer sig på grundoplysningerne i gravetilladelser og arrangementstilladelser og kan pt. håndtere én trafikmelding pr. tilladelse. Der er ønsker om en endnu mere fleksibel løsning, som f.eks. giver mulighed for at oprette flere trafikmeldinger på én og samme tilladelse. Arbejdet med at analysere, hvorvidt og evt. hvordan det er muligt at udvide løsningen til at understøtte flere trafikmeldinger, er igangsat. Målet er, at vi får en løsning, som giver tilstrækkelig og præcis trafikinformation til trafikanterne.  
 
Ønsker du at læse mere om OTMAN, klik ind her på vejdirektoratet.dk.
Se mere om priser på vejdirektoratet.dk.

Korte beskeder

Stedfæstelse af 2018 uheld
Vi nærmer os afslutningen på uheldsåret og vil derfor bede jer færdiggøre stedfæstelse af 2018-ulykker senest 1. april 2019.  
 
Mastra Brugerdage 2019
Så er det ved at være tid til årets Mastra Brugerdage. På Brugerdagene informeres der om, hvad der er sket i det forgangne år samt planerne for 2019. Dette års brugerdage vil bl.a. indeholde et cykeltema. Der afholdes tre ens møder på følgende lokationer i Vejdirektoratet:
 • Fløng 3. april
 • Aalborg 9. april
 • Middelfart 11. april
Alle dage fra 9.30 til 15.00. Der er blevet sendt invitationer ud til kontaktpersoner i kommunerne. Ønsker du at deltage eller høre mere, så kontakt Niels Moltved på nem@vd.dk.
 
Vinterman brugerseminar 2019
Det årlige Vinterman brugerseminar er fastlagt til onsdag d. 21. maj kl. 9-16. Seminaret afholdes med indlæg om gennemførte og planlagte tiltag samt workshops med debat om udvalgte emner, hvor der gerne skal lidt flere vinkler på.  
 • Tid: 21. maj kl. 9-16
 • Sted: Strøjer Samlingen, Bogyden 12, 5610 Assens
 • Alle interesserede kommuner kan deltage med to personer gratis
 • Tilmeldingsskema udsendes til alle Vinterman systemansvarlige i marts

Kurser

 • vejman.dk grundkursus. Tirsdag d. 7. maj 2019 i Vejdirektoratet, Teglgårdsparken 2, 5500 Middelfart. Tilmelding og information via e-mail til Allan Lundgren eller tlf. 7244 7421.   
 • Belægningsoptimering grundkursus. Tirsdag d. 14. maj 2019 i Vejdirektoratet, Teglgårdsparken 2, 5500 Middelfart. Tilmelding og information via e-mail til Heidi Borum Varbøl eller tlf. 7244 7177.  Du skal have gennemført grundkursus i vejman.dk eller lignende, så du har kendskab til opbygningen i vejman.dk. Herudover forventer vi, at du har et generelt kendskab til vejgeometri.    
Ved tilmelding oplyses deltagernavn, stilling, e-mailadresse samt EAN-nummer og faktureringsadresse. Læs om kurser på kursussiden på vejman.dk.
 
Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten:
 
Brugere der har vejman.dk login:
Log ind via vejman.dk og indmeld din sag via supportknappen i øverste højre hjørne. 
 
Brugere uden vejman.dk login:
Henvendelser kan meldes ind via blanket. Klik på linket: Indmeld.   
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i juni 2019. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 
vejman.dk tilbydes som en del af Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed, hvor vi også tilbyder produkter og rådgivningsydelser blandt andet inden for områderne: Trafiksikkerhed, Trafikinformation, Trafikregistrering, Vintertjeneste samt Måling & rådgivning inden for vej- og trafikdata.
 
  
Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk.
 
 
 
 
 
 
Afmeld