Webversion

Entreprenøren tester fundamentet af den kommende bro

 En overdimensioneret boremaskine og specialiseret udstyr skal i den kommende måned bruges til at teste bæreevnen på bropælene langt under havets overflade.  
 
De kommende prøver skal sikre, at både pæle og havbund er solide nok til at bære den nye bro over Roskilde Fjord og at broen holder mange år frem i tiden. Læs mere.
 

Vi flytter ind på byggepladsen

Barakkerne er ankommet og indrettet med stole, borde og hvad der ellers hører sig til. Byggepladsen ved Marbækvej er så godt som klar til, at folkene på projektet rykker ind.
 
Fra næste uge samles både entreprenørens - og Vejdirektoratets folk på byggepladsen ved Marbækvej.  
 
Byggepladsen afskærmes fuldstændig mod nord for at begrænse generne for naboerne på blandt andet Ørnestens Vænge. I øjeblikket opsættes containere i to lag i forlængelse af støjvolden. Således afskærmes naboerne for støj, støv og lys fra byggepladsen.

Vi passer på naturen

Vi passer på den beskyttede natur og dyrene i områderne, som grænser op til anlægsarealerne.   Det gør vi blandt andet ved hjælp af hegning. Hegnet forhindrer entreprenørens maskiner i at køre ind i naturområderne og samtidig sikrer fx paddehegn, at dyr ikke vandrer fra deres vandhuller og ind på anlægsområderne.  Læs mere.
 

Sejlere skal være ekstra opmærksomme

Vores entreprenør er aktiv på fjorden, og derfor skal det sejlende folk være ekstra opmærksomme på den forbudszone, der er oprettet udfor byggepladsen.  Området er afmærket med bøjer, og der er en navigationskanal, hvorigennem sejlads skal ske.
Se
Søfartsstyrelsens hjemmeside.
 

Info-centeret på Østersvej holder sommerferie

 I juli måned er vores udstilling på Østersvej 4 lukket. Vi slår dørene op igen torsdag den 3. august. I mellemtiden er det muligt at holde sig orienteret om projektet via vores udstilling på Bymidten 10 i Skibby eller via www.fjordforbindelsen.dk.

Arbejder, der er i gang lige nu

På begge sider af fjorden er entreprenøren i fuld gang med at bygge dæmninger ud i fjorden. På Frederikssundsiden er dæmningen næsten færdig. Der mangler kun at blive etableret en midlertidig kaj for enden af dæmningen, hvor pramme der skal sejle byggematerialer og mandskab ud til arbejdsområderne på fjorden, kan lægge til. På Hornsherredsiden står den fortsat på spunsning. Her vil arbejdet pågå en månedstid endnu.  
 
Det er ikke længere muligt at gå langs kysten, der hvor broen kommer til at ramme land. Det stykke kyst er inddraget til byggeplads på begge sider af Roskilde Fjord.  
 
Omkring Marbækvej er entreprenøren i fuld gang med jord- og afvandingsarbejder til det kommende tilslutningsanlæg mellem motortrafikvejen og Marbækvej.  
 
På Tørslev Hage har MJ Eriksson gang i mange og store maskiner til at flytte jord, og konturen af den kommende motortrafikvej tegner sig langsomt. Stykket mellem Gammel Færgegårdsvej op til Kystvej er inddraget og indhegnet til arbejdsareal. Det betyder, at man ikke kan krydse stedet nord-syd og det er blevet lidt mere besværligt at komme rundt.  
 
I disse dage er entreprenøren i gang med at afslutte asfalteringen af Svanevænget. I næste uge vil alt trafik til sommerhusområdet på Tørslev Hage ske via den nye forlængelse af Svanevænget.
Afmeld