Nyt fra Vejreglerne
Se dette nyhedsbrev i en browser

Ny udbudsforskrift for Brolægning

Den nye udbudsforskrift for brolægning er offentliggjort på Vejregelportalen, og den erstatter den tidligere udbudsforskrift for brolægning fra 2017.  
 
Udbudsforskriften omfatter en vejledning (Vejl.) og en almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), samt paradigmer for en særlig arbejdsbeskrivelse (SAB-P), et tilbuds- og afregnings-grundlag (TAG-P), en tilbudsliste (TBL-P) og en udbudskontrolplan (UKP-P).  
 
I forhold til den tidligere udbudsforskrift for brolægning er der indarbejdet følgende væsentlige ændringer i den nye udbudsforskrift:  
  • Krav til materialer er formuleret dels i overensstemmelse med anvisningerne i Byggevareforordningen, dels i overensstemmelse med harmoniserede produktstandarder for varer til brolægning
  • Beskrivelser i AAB er afstemt med beskrivelser i DS 1136 – Brolægning og belægningsarbejder, således at krav og formuleringer i den danske standard ikke gentages i AAB
  • I AAB er der bl.a. introduceret afsnit om bygherrens og entreprenørens ydelser, samt afsnit om kontrolomfang og funktionelle krav
  • Entreprenørens dokumentation for egenkontrol relateres til et fastlagt kontrolomfang  
I overensstemmelse med de gældende retningslinjer for vejregeldokumenter (Håndbog Vejregeldokumenter) er den almindelige arbejdsbeskrivelse (AAB) og paradigmet for den særlige arbejdsbeskrivelse (SAB-P) udarbejdet ifølge den nye struktur for arbejds-beskrivelser. Heri er AAB og SAB-P sammenstillet i ét dokument, og formuleringer i AAB/SAB-P er skærpet med fokus på, at de er arbejdsbeskrivelser til entreprenøren, og ikke vejledninger til hverken bygherren eller entreprenøren.

Vejregelportalen

Har du brug for konkret vejregelmateriale, en håndbog, en eksempelsamling eller en baggrundsrapport så finder du den på vejregler.dk
Frameld dig dette nyhedsbrev