Webversion
Opstarten efter juleferien har været præget af omskifteligt vejr, og vejrguderne har drillet os ved flere lejligheder. Stormen Alfrida, som ramte umiddelbart efter nytår oversvømmede de midlertidige dæmninger. 
 
Efterfølgende har kraftig blæst holdt montagekranen i venteposition, da selve lanceringen af kranen til næste bropille er den mest vindfølsomme operation. Det har betydet, at arbejdet med montage af brodæksegmenter har været indstillet, og dæmningerne på begge sider af fjorden har været oversvømmet ad flere omgange.
 
I stedet for at montere segmenter på brodækket, har brobisserne arbejdet inde i brodækket, hvor de har været i læ fra vind og nedbør. Og der arbejdes på højtryk med rampeanlægget ved Frederikssundsvej og med udgravningen af motortrafikvejen gennem Tørslev Hage.
 
Heldigvis var vejrforholdene ”normaliseret” så meget i slutningen af sidste uge, at montagekranen torsdag den 17. januar kunne lanceres, og årets første segmenter kunne monteres.
 
I Polen er der fortsat gang i produktionen af segmenter til brodækket. De har netop rundet 450 af de i alt 492 segmenter, så vi nærmer os med hastige skridt færdiggørelsen af den del af arbejdet.

3 temaaftner på 3 måneder

Fjordforbindelsen og Skibby Aktive har i fællesskab arrangeret tre informationsaftner, hvor interesserede kan blive opdateret på broprojektet og andre spændende aktiviteter i lokalområdet.
 
Førstkommende arrangement løber af stablen tirsdag den 29. januar i informationscenteret i Skibby.
 

Reetablering af naturen går så småt i gang

På dele af projektet er vi så langt, at vi kan begynde arbejdet med at føre områder tilbage til den tilstand, de var i før, vi startede anlægsarbejdet. Vores entreprenør er gået i gang med at fjerne dæmningen på Frederikssund-siden som også har fungeret som havn for alle de marine anlægsaktiviteter.
 
Sand og bundsikringsgrus køres bort, store tunge jernplader, de såkaldte spunsplader, hives op af fjorden og fjernes. Næste skridt bliver, at havbunden og stranden skal reetableres, som de var, før arbejdet med den nye bro gik i gang.
 

80 skoleklasser har bygget bro og støbt bropiller

Hvide kitler og beskyttelsesbriller. Det er nødvendigt udstyr, når man skal støbe i beton. Det ved eleverne fra 52 skoleklasser. De har nemlig i 2018 været en tur i projekts TestLab, hvor de har prøvet kræfter med støbning af en bropille.
 
Siden 2017 har vi haft besøg af 80 klasser, som har bygget bro i papir og støbt bropiller.
 

Se projektet fra luften

Vores luftfotograf har igen været på vingerne og har taget flotte billeder af projektet. Billederne giver et godt indtryk af status. Der er fine brobilleder, og konturen af rampeanlægget ved Frederikssundsvej tegner sig, ligesom man tydeligt kan se, hvor fremskredent arbejdet er på Hornsherred.
 
Afmeld