Webversion
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

Marts 2018

Kære læser    
 
I dette nummer kan du bl.a. læse om muligheder for målinger og hovedeftersyn af veje og om arbejdet med VRD og et nyt asset management system. Herudover kan du læse om en ny supportfunktion, om årsmødet og om, hvordan lokale netværk styrker arbejdet med vejman.dk.     
 
God læselyst.

Årsmødet 2018 - sæt kryds i kalenderen

vejman.dk årsmødet 2018 finder sted tirsdag d. 2.oktober på Hotel Nyborg Strand. Læg mærke til den ændrede ugedag og det ændrede sted. Og sæt allerede nu et kryds i kalenderen.  
 
Som altid vil der være mulighed for at blive opdateret på status og udvikling af vejman.dk, og der vil være rig lejlighed til at møde andre brugere i kommunerne og Vejdirektoratet og udveksle erfaringer og netværke.  
 
Derudover vil der – som i 2017 – være mulighed for at deltage i workshopper. Sidste år blev der for første gang afholdt workshopper, og i den efterfølgende brugerundersøgelse fik de en høj score i tilfredshed. Derfor gentages de nu i år.  
 
Emner efterlyses
Lige nu overvejes det, hvilke emner der vil være relevante på workshoppene og i de enkelte indlæg på årsmødet. Alle forslag modtages. Send dem til årsmødeansvarlig i Vejdirektoratet Agnete Langgård

Supportfunktion med nye muligheder

Tirsdag d. 20. februar 2018 blev vejman.dk supporten gjort mere digital. Det betyder en række ændringer for både brugere med vejman.dk login og for brugere uden vejman.dk login.  
 
Formålet med den nye digitale indmelding er at sikre en nem adgang for brugerne til at finde vejledninger og til at indmelde spørgsmål, fejl og mangler i forhold til vejman.dk   
 
Brugere med vejman.dk login
For brugere med login til vejman.dk har det i en periode været muligt at indberette fejl, ønsker og spørgsmål via vores indberetningssystem. Med det system er det muligt at følge ens egne indberetninger digitalt. Adgang finder du under support i øverste højre hjørne.  

Brugere uden vejman.dk login
For brugere uden vejman.dk login er det nu muligt at indberette fejl, ønsker og spørgsmål via vores indberetningsformular, som du finder links til forskellige steder på hjemmesiden.

Nye medlemmer i vejman.dk udviklingsgruppen

Årets første møde i vejman.dk udviklingsgruppen blev afholdt d. 6. februar 2018 i København.  
 
På mødet blev der budt velkommen til tre nye kommuner nemlig Holbæk, Køge og Tønder kommuner. De øvrige andre kommuner i udviklingsgruppen er Aalborg, Herning, Esbjerg, Faaborg-Midtfyn, Odense og Gentofte. Vejman.dk teamet er rigtig glade for, at der er kommet endnu flere kommuner med i gruppen.
 
Temaet denne gang var VRD (VejReferenceDatabasen) og implementeringen af koblingen til vejman.dk. Ud over de faste punkter havde Aalborg leveret et forslag til registreringsvejledning af nye vejserviceniveauer, som blev diskuteret. Det forventes at munde ud i en best practice om den fremtidige anvendelse af vejserviceniveauer.
 
På mødet blev der også plads til at diskutere årets udviklingsaktiviteter.  
 
Næste møde i gruppen er planlagt til d. 23. maj 2018 i Middelfart.    

Ny release

vejman.dk er d. 6 marts blevet opdateret. Opdateringen indeholder en række forbedringer i forbindelse med tilladelser, herunder f.eks. muligheden for regelbaseret påsætning af vilkår.
 
Derudover er der etableret et nyt modul målrettet Vejdirektoratets brug til håndtering af fikspunkter i anlægsprocessen og en ny mulighed for bedre at på oplysninger på kort (se selvstændig artikel). Yderligere oplysninger om indholdet i den nye version kan ses i vejman.dk hjælpen under "Release dokumentation marts 2018" (Opdatering til version 2.2).

Nordsjælland optræder som ét fælles talerør

Vejdirektoratet har siden nedlukningen af de regionale faggrupemøder opfordret kommunerne til selv at tage initiativ til at danne netværk i eget regi. I september nummeret fortale nyhedsbrevet om Herning Kommunes initiativ til at afholde faggruppemøder om tilladelser i Vestdanmark. Herunder kan du læse om et initiativ i Nordsjælland.    
 
En række nordsjællandske kommuner, Nordsjællands Politi og Vejdirektoratet deltager i et netværkssamarbejde, der skal være med til at skabe en fælles forståelse for udvikling og brug af vejman.dk. Netværket hedder ”Trafiknetværk Nordsjælland”. Poul Erik Lehmann Thomsen fra Politiet sidder i styregruppen for netværket, og han har været med fra starten:
 
- ”Da amterne blev nedlagt, oplevede de lokale institutioner, der arbejdede med trafik og sikkerhed, hvordan der pludselig manglede koordination på tværs. Derfor blev der hurtigt taget initiativ til netværket”.  
 
Samarbejdet blev sat i faste rammer med kommissorium, fastlagte møder og et netværksrum på nettet, hvor alt materiale så som dagsorden, referater, beslutninger og kalender ligger: -”Vi har fået oprettet et netværksrum på KTCs hjemmeside. Her har vi alle et godt overblik over vores mange aktiviteter, og vi kan dele viden”, fortæller Poul Erik. 
 
 
For Poul Erik giver det dagligt stor mening at deltage i netværkssamarbejdet- ”Når vi arbejder sammen på den måde, så er netværket talerør for 13 kommuner og kan afgive en samlet bestilling og træde i karakter i forhold til vores ønsker til vejman.dk”, forklarer han. 
Poul Erik Lehmann Thomsen kan kun anbefalde andre kommuner at indgå i lokale netværk for hele tiden at stå samlet og styrket.

Nyt fra belægningsoptimering

Kalenderen siger forår, og det betyder også, at det er tid til at tænke på årets gennemgang af vejene (hovedeftersyn) og udbud til nye slidlag.  
 
En af opgaverne kan være at få opdateret registeret i vejman.dk med de nye belægninger fra 2017 og bagefter sørge for, at de kommer ind i belægningsoptimering. Her vil vi meget gerne høre jeres erfaringer med den nye funktionalitet, som vi rullede ud sidste forår: ”Find ny belægning”. Funktionen hjælper til med, at man nemt får opdelt og sammenlagt parceller i belægningsoptimering, hvis det er nødvendigt. Du må gerne sende dine kommentarer og erfaringer med denne funktion til: beloptim@vd.dk.
 
Vi er pt. ved at prioritere udviklingsønsker i forhold til belægningsoptimering i 2018. Mere om dette i et senere nyhedsbrev.  
 
Ønsker du et kursus eller en opfriskning af, hvad belægningsoptimering kan, er du velkommen til at skrive til os på beloptim@vd.dk. Når vi har minimum fem tilmeldinger, vil vi gennemføre et kursus.  

Nemt at få oplysninger på kort

I vejman.dk findes en funktionalitet, der gør det nemt at se objekter, selvom de ligger meget tæt og måske oven i hinanden på et kort. Det er et problem, der f.eks. kan opstå, hvis man ønsker at se mange lag på én gang for f.eks. at kunne lave tværgående analyser.  
 
Hvis man – efter at man har klikket sine lag til - højreklikker på sin mus på kortet, så vil man få en drop down, hvor funktionaliteten ”Hvad gælder for arealet?” findes. Herefter skal man vælge det areal, man ønsker at se, og så vil man for arealet kunne se de enkelte objekter adskilt fra hinanden.
 
Samtidig vil der være en mulighed for at åbne en tabel, hvor der findes informationer om de enkelte objekter. Der er forbindelse mellem objektet i listen og objektet på kortet, som kan ses, når man kører musen hen over listen. Man kan højreklikke på et objekt i listen og få mulighed for at zoome og åbne Vis/ajourfør dialogen. Sluttelig kan tabellerne eksporteres til excel.  
 
Klik på billedet for at se det i større format.
 

Status fra VRD i vejman.dk referencegruppe

Arbejdet med at koble VRD (VejReferenceDatabasen) til vejman.dk kører efter planen. Programmeringen er i gang, og det første møde i den nye vejman.dk Referencegruppe blev holdt d. 31. januar 2017 med deltagelse af både GIS og vejfolk fra syv kommuner samt medarbejdere fra Vejdirektoratet. Fra kommunerne var der deltagere fra Aalborg, Herning, Silkeborg, Kolding, Odense, Holbæk og Gentofte.  
 
Der var fokus på de nye procedurer for oprettelse af veje, som vil komme, når VRD kobles til vejman.dk. Det er planen, at når VRD er implementeret, sker oprettelse og geografisk ændring af en vej først i GeoDanmark. Herefter overføres ændringen så via VRD-databasen til vejman.dk. 
 
Arbejdet med veje foregår meget forskelligt i kommunerne, men der vil i alle vejman.dk kommuner fremover være brug for et godt samarbejde mellem GIS- og vejfolk.  
 
Læs evt. artikel om implementering af VDR i nyhedbrev fra september.

Systemlinjer i GeoDanmark

GeoDanmark har nu meddelt, at de sender forslag til systemlinjer ud til alle kommuner og Vejdirektoratet i midten af marts. Materialet sendes til kommunens GeoDanmark kontaktperson og vejchef. VD opfordrer kommunerne til at arbejde med det tilsendte materiale nu, hvor der stilles hjælp til rådighed.  
 
Læs evt. artikel om processen i arbejdet med systemlinjer i nyhedsbrev fra december.

Nu er det tid til målinger

Nu hvor det er bleve varmere, er Vejdirektoratets målebiler igen begyndt at køre ude på de danske veje.
 
For at få det største udbytte af vejman.dk er det vigtigt at have opdaterede vejdata, og det anbefales, at du allerede nu bestiller din tilstandsregistrering. Alle Vejdirektoratets målinger lægges selvfølgelig direkte ind i vejman.dk.    
 
To former for tilstandsregistreringer
Med et "Hovedeftersyn" får du en detaljeret gennemgang af din kommunes sti og fortovsnet, et systematisk eftersyn baseret på de gældende vejregler, fokus på specifikke skader (opspring af fliser, sætninger, kantstensskader) og et godt grundlag for beregning af skadespoint og videre håndtering vha. vejman.dk/belægningsoptimering.    
 
Alternativt til "Hovedeftersynet" er en mulighed for at klassificere din kommunes eksisterende sti- og fortovsnet efter SAMKOM-metodens 5-trins kategorisering. Denne metode er væsentligt billigere end et hovedeftersyn og lægges også direkte i vejman.dk/belægningsoptimering men giver ikke det samme grundlag for prioritering.    
 
Kontakt Peter S. Jensen på tlf. 4124 1465 eller på mail og hør om mulighederne.    
 
Du kan læse mere om alle de måleydelser, Vejdirektoratet kan tilbyde, under Vejtekniske målinger på vejdirektoratet.dk.
 

Workshop om krav til Asset Management System

Vejdirektoratet har netop sendt et brev ud til brugere af vejman.dk/Belægningsoptimering og DANBRO (vi har nok ikke fået alle med) samt ledere i kommunerne for at informere direkte om status på det nye Asset Management System. Som bekendt vil systemet på sigt erstatte de to systemer i Vejdirektoratet i 2020.
 
Det nye Asset Management System vil ikke umiddelbart have nogen indvirkning på grundsystemet i vejman.dk, men belægningsdelen vil trække på informationer fra vejman.dk på samme måde, som vejman.dk/belægningsoptimering gør det i dag.
 
Vi er nu nået til den del af projektet, hvor vi udarbejder udbudsmateriale og kravsspecifikationer. Her vil vi meget gerne have input fra vores kommunale brugere og planlægger derfor at invitere til workshops her i foråret for både Belægningsoptimering og Broforvaltning.
 
Hvis du allerede nu ved, at du kunne tænke dig at deltage i sådan en workshop, må du meget gerne skrive til Eric thor Straten. Så sørger vi for, at du får en invitation.  

Mastrabrugerdage 2018

Datoerne for Mastrabrugerdage er hhv. tirsdag d. 17. april i Fløng og onsdag d. 25. april i Middelfart – begge dage fra 9.30 til 15.00. Du kan som Mastrabruger læse mere om arrangementet på forsiden af Mastra under ”Nyheder”. Der udsendes direkte besked om brugerdagene til Mastra kontaktpersoner i kommunerne.

Kurser

Vejdirektoratet har fået nyt kursuslokale i Fløng. Derfor har vi oprettet to grundkurser i foråret og to i efteråret, så der er mulighed for at komme på grundkursus både på Sjælland og på Fyn i år. Vi håber, at det gør det nemmere for nye brugere og dem, der trænger til at få opfrisket deres vejman.dk viden, at deltage. Hvis det viser sig, at der er nok tilmeldinger, vil vi fortsætte på samme facon fremover. Datoerne for forårskurserne er lagt på vejman.dk´s hjemmeside. Se vores tilbud her.

Husk at vi også tilbyder skræddersyede kurser eller sidemandsoplæring hos dig eller ved Vejdirektoratet - lige når det passer dig. Kontakt Allan Lundgren for et tilbud.
 
Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten:
 
Brugere der har vejman.dk login:
Log ind via vejman.dk og indmeld din sag via supportknappen i øverste højre hjørne. 
 
Brugere uden vejman.dk login:
Henvendelser kan meldes ind via blanket. Klik på linket: Indmeld.   
vejman.dk tilbydes som en del af Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed, hvor vi også tilbyder produkter og rådgivningsydelser blandt andet inden for områderne: Trafiksikkerhed, Trafikinformation, Trafikregistrering, Vintertjeneste, Vej- og brodrift samt Måling & rådgivning inden for vej- og trafikdata.
 
 
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i juni 2018. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 
 
 
 
 
 
Afmeld