Webversion

Kom helt tæt på byggeriet

Der sker meget på byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro og derfor inviterer vi igen til ”På tur med projektchefen”.  
 
Her har du mulighed for at komme helt tæt på anlægget og få et indblik i finesser og finurligheder på projektet. Du kommer også tæt på nogle af de store maskiner, der bruges til brobyggeriet.  
 
Så sæt kryds i kalenderen på en af følgende datoer:
Før sommerferien
Den 13. juni Tørslev Hage-siden
Den 20. juni Frederikssundsiden  
 
Efter sommerferien
Den 16. august Frederikssundsiden
Den 22. august Tørslev Hage-siden  
 
Turerne begynder kl. 16.30 og alle er velkomne.
 
Læs mere.
- Gåturen tager 1 - 1½ time.  
- Ingen tilmelding
- Husk godt fodtøj 
 
Mødested:
Frederikssundsiden: Byggepladsen, Marbækvej 56
 
Hornsherred-siden:
Byggepladsen, Kystvej 57, Tørslev Hage.

Mange aktiviteter på Hornsherred

Arbejdet med motortrafikvejen fra Tørslev Hage til Skibbyrundkørslen er for alvor kommet op i gear, og det kan ses flere steder blandt andet i Tørslev Hage og omkring Tørslev samt længere mod vest ved Skibbyrundkørslen og på rute 53 nord for Lyngerup, hvor anlægsarbejderne betyder, at trafikken er omlagt.

Derudover arbejder entreprenøren på højtryk med montering af støjskærme gennem Tørslev Hage. Vi forventer, at størstedelen af støjskærmene er monteret i starten af juni.
 
Læs mere om støjskærme på Tørslev Hage og trafikomlægninger på Hornsherredsiden.

Brotaksterne er fastsat

Prisen for at krydse Kronprinsesse Marys Bro bliver ved åbning af forbindelsen 14 kr. for køretøjer op til 3500 kg og 41 kr. for køretøjer over 3500 kg. Dermed har bestyrelsen fulgt de takster, der blev lagt op til i anlægsloven. Offentliggørelsen af taksterne er en del af udbudsprocessen af betalingsanlægget for broen, som er i fuld gang.

Europæiske ingeniørstuderende på besøg

I starten af maj besøgte ingeniørstuderende fra syv europæiske universiteter Frederikssund for at få indblik i byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro.
 
Besøget var del af programmet i DTU’s ”International Project Week 2018”, som over 250 ingeniørstuderende deltog i.
Se Lorrys indslag om besøget.
Afmeld