Webversion
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

December 2019

Kære læser    
 
I dette nummer kan du bl.a. læse om året, der gik, og om planerne til næste år, hvordan det gik på vejman.dk årsmødet, om et møde i strategigruppen og om Vejdirektoratets åbent hus arrangement i foråret - og så kan du finde en nye brochure om arbejdet med det kommende Asset Management Information System. 
 
Glædelig jul og godt nytår

Året der gik og tanker om det nye år

2019 har været endnu et spændende år for vejman.dk, hvor vi igen kunne konstatere en stigning i antallet af brugere. Året har budt på en række forbedringer i vejman.dk – særligt inden for tilladelser, hvor vi har taget første spadestik i forhold til at arbejde med kunstig intelligens i forbindelse med sagsbehandling af tilladelser.
 
2019 var også året, hvor familien af webapps blev udvidet med en kortviser, hvor brugerne får mulighed for at vise flere belægningsoptimerings vejnet - et ønske der har stået højt på ønskesedlen længe.
 
Samarbejdet i Udviklingsgruppen har som de tidligere år været særdeles inspirerende, og vi forventer, at arbejdet med og i Udviklingsgruppen fortsætter i 2020. Fra vejman.dk’s side skal der atter i år lyde en stor tak til både nye og gamle deltagere i Udviklingsgruppen for et særdeles godt og konstruktivt samarbejde.  
 
Udviklingsplanen for hele 2020 er endnu ikke på plads. Men i det første halvår har vi bl.a. følgende udviklingstiltag i pipelinen:
  • Ny og forbedret ansøgningstype til cykel- og motionsløb
  • Nye muligheder i relation til tilsyn
  • Implementeringen af vejreferencemodellen.
Her hvor årsafslutningen nærmer sig, vil vi benytte lejligheden til at ønske alle kunder og brugere af vejman.dk en rigtig god jul og et godt nytår.

Faglighed og netværk styrket på årsmødet

Årsmødet for vejman.dk samlede i år 165 medarbejdere fra Vejdirektoratet og 61 forskellige kommuner.  
 
Fra vejman.dk projektets side var der i år gjort en ekstra indsats for at inddrage kommuner i arbejdet med at formidle de faglige emner. Det viste sig ved, at tre kommunale indlægsholdere delte deres erfaringer om registrering af stier, vedligeholdelsesniveauer og trafikinformation om vejarbejder og arrangementer.
 
”Det er vigtigt at høre om kommunernes erfaringer, så man kan lære af hinanden, og derfor vil vi også arbejde på at få endnu flere med fra kommunerne som indlægsholdere næste år,” siger projektleder for vejman.dk Lisette de Boer.
 
Dagen sluttede af med et indlæg om digitalisering i vejsektoren ved kommunaldirektør Frank E. Andersen fra Slagelse Kommune. Han gav udtryk for, at det er vigtigt at komme tæt på brugerne og inddrage dem i beslutningerne om f.eks. udvikling af it i kommunerne – herunder også vejforvaltningssystemer.
 
I den efterfølgende brugerundersøgelse har 80 % af deltagerne svaret, at de har fået ny viden med hjem, og at de har fået styrket deres netværk. Det er rigtig dejligt med så fin en tilbagemelding. Og det er også tilbagemeldinger, der vil blive arbejdet med i forberedelserne af næste års møde.
 
Næste år finder årsmødet sted torsdag d. 8. oktober 2020. Og det bliver på samme sted som i år på Hotel Park i Middelfart.

Åbent hus i garagerne i foråret 2020

I april måned i år holdt Vejdirektoratet åbent hus i garagerne, hvor vi viste vores målekøretøjer frem. Arrangementet var så stor en succes, at vi har besluttet os for at gentage det i foråret 2020, hvor vi igen vil invitere vejfolk fra landets kommuner samt øvrige samarbejdspartnere og kunder på besøg i vores garager.
 
Vi har lyttet til den feedback, vi fik fra deltagerne efterfølgende, og denne gang vil vi lægge lidt mere vægt på faglige indlæg om vejtekniske målinger og nogle af de tilknyttede systemer, som eksempelvis vejman.dk og Mastra. Så kom og hør om vores erfaringer, få ny inspiration og få styrket netværket med kolleger i vejsektoren.
 
Ligesom sidste gang holder vi igen arrangementet i to omgange på Sjælland og i Jylland: tirsdag d. 31. marts 2020 i Fløng ved Hedehusene og
onsdag d. 1. april 2020 i Skanderborg.
Begge dage fra kl. 10:00 til 14:00.
 
For yderligere information og tilmelding, kontakt: Peter Smedemark Jensen, 7244 7142, eller Michael Jørgensen, 7244 7039.

Nyt ARAN-målekøretøj taget i brug

Allerede i slutningen af marts 2019 ankom det nye målekøretøj, ARAN 9000, fra Canada til Vejdirektoratet, og i starten af april gennemførte Vejdirektoratet leverancetest, hvor vi kontrollerede, at målingerne lever op til de aftalte kvalitetskrav. Siden da har måleteknikere, databehandlere og ingeniører været travlt optagede af at få ARAN implementeret i vores flåde af målekøretøjer og af at sikre, at alt software spiller sammen med Vejdirektoratets øvrige systemer.
 
ARAN har kørt statens veje tynde siden i sommer og samlet anseelige mængder af data ind. Ud over de klassiske målinger af sporkøring og jævnhed (IRI) har vi nu detaljerede 3D-overfladebilleder i høj opløsning af vores belægninger, som gør os i stand til helt objektivt at vurdere omfanget af skadestyper som revner, krakeleringer og stentab.
 
I løbet af vinteren skal de indsamlede data granskes nøjere og sammenfattes i et objektivt skadesbillede, som fremadrettet skal danne udgangspunkt for Vejdirektoratets måde at vurdere tilstanden af vores belægninger på ved hjælp af de nye ARAN-data i de kommende målesæsoner.
 
De nye objektive måledata sikrer os en større ensartethed af vurderingerne af skadesbilledet fra år til år, ligesom det nu vil være 100% dokumenteret, hvad der har ført frem til det enkelte års vurdering. Formålet er naturligvis samlet set at effektivisere vedligeholdelsen af statens vejnet.

vejman.dk strategigruppemøde 2019

Primo december afholdtes der vejman.dk strategigruppemøde, hvor en række ledere fra kommunerne og Vejdirektoratet talte sammen om fælles løsninger for vejman.dk.
 
Her fik deltagerne en status på udbuddet for det nye Asset Management Information System, og der var en dialog om, hvordan Vejdirektoratet bedst kan involvere kommunerne i den fremadrettede proces og dermed sikre sig et nyt system, som tilgodeser så mange behov som muligt.
 
Den vejman.dk ansvarlige afdelingsleder Anita Dalegaard præsenterede også de udviklingstiltag, som allerede nu er i pipelinen for 2020. Samtidig blev der lagt op til, at kommunerne kunne komme med prioriterede ønsker for udvikling i det andet halvår af 2020. Mødets kommunale deltagere fik som hjemmeopgave at eftersende disse ønsker.
 
Et sidste punkt på dagsordenen var en miniworkshop om ønsker til ledelsesinformation i vejman.dk. Der er allerede nu blevet udviklet en app vedr. gravetilladelser, som er målrettet ledere (mere om det i det næste nyhedsbrev), men Vejdirektoratet søger inspiration til andre områder, som kunne være nyttige. Der var en god dialog omkring dette, og der vil være en videre proces omkring input til det.

Vejdirektoratet på Vejforum med asset management

På Vejdirektoratets udstillingsstand på Vejforum kunne man i år bl.a. høre nyt og stille spørgsmål til det igangværende udbud for det nye Asset Management Information System - nu kaldet AMiS -, som bliver fremtiden for Vejdirektoratet og en række kommuner, da det på sigt bl.a. vil erstatte vejman.dk/belægningsoptimering samt DANBRO.  
 
På standen blev der udleveret en brochure, der beskriver, hvad asset management egentligt er, hvordan vi i Vejdirektoratet tænker det brugt, samt proces for implementeringen af moduler i Vejdirektoratet og vejman.dk kommunerne.
 

Kurser

Der afholdes grundkurs i vejman.dk dd. 28. april 2020. Kurset vil blive afholdt i Vejdirektoratet, Teglgårdsparken 2 i Middelfart.
Tilmeldinig til Allan Lundgren.
 
Du kan læse om generelle kursustilbud på kursussiden på vejman.dk. 
 
Ved tilmelding oplyses deltagernavn, stilling, e-mailadresse samt EAN-nummer og faktureringsadresse. 
 
Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten:
 
Brugere der har vejman.dk login:
Log ind via vejman.dk og indmeld din sag via supportknappen i øverste højre hjørne. 
 
Brugere uden vejman.dk login:
Henvendelser kan meldes ind via blanket. Klik på linket: Indmeld.   
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i marts 2020. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 
vejman.dk tilbydes som en del af Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed, hvor vi også tilbyder produkter og rådgivningsydelser blandt andet inden for områderne: Trafiksikkerhed, Trafikinformation, Trafikregistrering, Vintertjeneste samt Måling & rådgivning inden for vej- og trafikdata.
 
  
Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk.
 
 
 
 
 
 
 
Afmeld