Webversion
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

September 2019

Kære læser    
 
I dette nummer kan du bl.a. læse om det endelige udbud af asset management systemet, om implementering af referencesystemet i vejman.dk, og om hvordan der nu kan foretages hovedeftersyn via løbehjul.
 
 

vejman.dk årsmødet 2019

Nu nærmer vejman.dk årsmødet sig. Det er i år d. 10. oktober på Hotel Park, Viaduktvej 28 i Middelfart. Programmet er nu på plads, og der er sendt invitationer ud. Man kan også melde sig til her. Den aller sidste dag for tilmelding er fredag d. 27. september.
 
Længere nede i nyhedsbrevet kan du læse om en række emmner, du kan blive klogere på på årsmødet bl.a. belægningsoptimering, hovedeftersyn, implementering af VRD og OTMAN. 
 
Hvis du har kommentarer eller spørgsmål, kan du skrive til ansvarlig i Vejdirektoratet, Agnete Langgård.
 
På gensyn på årsmødet.

Til dig der vedligeholder referencesystemet i vejman.dk

 
Mød op til workshoppen om VRD i vejman.dk på årsmødet d. 10. oktober, for NU kan du gå i gang med at sikre, at vejene i vejman.dk vises på præcis samme måde, som i GeoDk. Den opgave kalder vi ”Mapmatch”, og Vejdirektoratet har udviklet et lille program, som giver et ganske godt bud på, hvilke veje i vejman.dk, der er identiske med hvilke veje i GeoDK, repræsenteret ved en VRD-ident.  
 
På workshoppen vil vi arbejde med en masse eksempler, som viser, hvad du kan gøre for at få så godt et automatisk mapmatch som muligt – og hvordan du kan arbejde med de tilfælde, hvor den automatiske mapmatch ikke slår til.  
 
Vi fortæller også lidt om, hvordan du kan lette arbejdet med matchet, ved at bruge et GIS-system (f.eks. QGIS) – og om hvorfor det er helt nødvendigt at udføre opgaven sammen med en GIS-medarbejder, der kender til GeoDK-specifikationen for veje og kan indberette ændringer i kommunens vejnet til GeoDK.  
 
Vejdirektoratet forventer at kunne udsende en ekstra-release til vejman.dk i november 2019. Releasen vil som udgangspunkt kun indeholde VRD-implementeringen. Når denne release er gennemført, vil det være muligt for de enkelte kommuner at færdigmelde match-opgaven, hvorefter resultatet gemmes i en koblingstabel og derefter automatisk vedligeholdes, når der indberettes ændringer til GeoDK. Herefter har kommunen ”implementeret VRD”.  
 
Koblingen til VRD vil ske kommunevis, og under alle omstændigheder vil den enkelte kommune først blive koblet til VRD, når de beder vejman.dk supporten om at blive det.  
 
Vejdirektoratet opfordrer til, at alle kommuner tilstræber at have ”implementeret VRD” inden 1. juni 2020. Der bliver udarbejdet skriftlig vejledning med eksempelsamling (som løbende udbygges efter behov), der er hjælp at hente hos vejman.dk supporten og formodentlig vil der også blive gennemført en landsdækkende kampagne med enten fysiske møder eller en eller anden form for virtuel konference.

Nye muligheder med ARAN og Asset Management

Kan man blive klogere på, hvor længe en lap holder på de forskellige typer vej? Er det muligt at forudsige revnedannelsen på asfaltbelægninger? Hvornår kan det betale sig – eller ikke betale sig - at forsegle revner?
 
Med baggrund i den seneste udgave af målekøretøjet ARAN (Automatic Road Analyser) og med det kommende Asset Management System, der skal understøtte fremtidens vejvedligehold, inviterede Vejdirektoratets afdeling ’Befæstelser’ til en idéworkshop i Fløng lige før sommerferien. Takket være en bred deltagerkreds fra flere afdelinger i VD, suppleret med repræsentanter fra kommuner og fra asfaltbranchen, blev der drøftet mange idéer - fra målrettet valg af reparationsmetoder til machine-learning i forbindelse med belægningernes skadesudvikling.
 

Datadeling med OTMAN

 
Indtil videre har 43% af landets kommuner tilmeldt sig OTMAN-løsningen og kan dermed informere trafikanter om de vejarbejder og arrangementer i deres kommune, som har konsekvens for trafikafviklingen.
 
Trafikinformationen om de kommunale vejarbejder og arrangementer vises på Vejdirektoratets mobiloptimeret Trafikkort, trafikinfo.dk såvel som på andre aktørers navigations- og informationstjenester.  
 
Kommunernes trafikinformation om vejarbejder og arrangementer som meldes ind via OTMAN, stilles også til rådighed på National Access Point (https://nap.vd.dk), som er Vejdirektoratets portal for datadeling, på lige fod med Vejdirektoratets egen trafikinformation. Her kan private eller andre offentlige aktører både hente og udstille data til brug for tjenester til trafikinformation og navigation. Der er allerede flere store (eks. TomTom, Here og Google), såvel som mindre aktører som henter trafikinformationsdata via NAP (National Access Point) og dermed også modtager de kommunale trafikmeldinger på vejarbejder og arrangementer.  
 
Frem til december 2019 vises informationen også på Vejdirektoratets trafikinfo-app, hvorefter appen, trafikinfo lukkes ned. Lukningen skyldes, at Vejdirektoratet de senere år har haft et stort fokus på samarbejde og dataudveksling med private udbydere af trafikinformation og navigation. Målet er, uanset via hvilken aktør, at give rettidig, hurtig og relevant trafikinformation til trafikanterne.  
 
Vi vil løbende lave tilpasninger og forbedringer i nødvendigt omfang således, at trafikanterne informeres tilstrækkeligt og præcist nok. Vi arbejder lige nu på et nyt og spændende udviklingstiltag. Det glæder vi os til at informere mere om senere.  
 
OTMAN er en ikke-kommerciel løsning og kan bruges af alle kommuner, da den både taler med vejman.dk og RoSy systemet. Indtægterne til OTMAN går derfor kun til drift og udvikling af løsningen.
 
 
Husk du kan møde os på udstillingen på vejman.dk årsmøde.

Hovedeftersyn på stier – nu på løbehjul

Når vi i Vejdirektoratet laver eftersyn på stier i byområder, er det ikke altid så praktisk at komme omkring i bil, som vi ellers normalt gør det, så nu har vi afprøvet en mere fleksibel måde at færdes på den til den type opgaver.
 
Før sommerferien indkøbte vi derfor et par elektroniske løbehjul, som blev udstyret med holdere til skriveblok og kuglepen, ligesom der naturligvis blev indkøbt cykelhjelme i en passende selvlysende farve. Vi har i løbet af sommeren kørt tilsynsopgaver på stier i to større danske byer og høstet de første erfaringer med de nye køretøjer. Det har vist sig at være en ganske effektiv og meget mere fleksibel arbejdsmetode end vores tidligere måde at løse disse opgaver.  
 
Kom og besøg vores stand på vejman.dk årsmødet og hør meget mere om vores erfaringer med løbehjulene og hvilke muligheder, de giver os, i forhold til eftersyn på stier i byer.

Asset Management systemet er nu i udbud

I Asset Management projektet er en kæmpe milepæl nået, idet udbudsmaterialet er blevet offentliggjort. Med en fælles indsats fra flere afdelinger i Vejdirektoratet, samt gode input fra både medarbejdere og ledere i flere kommuner, er udbuddet nu publiceret på Leverandørportalen.  
 
Målet er et system, som afspejler bedste praksis og kan konfigureres og tilpasses til asset management i Vejdirektoratet og i kommuner. Derfor er beslutningen om indkøb af et standardsystem også helt central.  
 
Udbuddet er afgrænset til indkøb af selve systemet samt implementering af belægninger og bygværker, som er de kapitaltunge dele i vores asset management. Systemet skal dog anskaffes til i fremtiden at kunne indeholde alle typer af assets.  
 
Hvad sker der nu?
Nu er udbuddet offentliggjort, og udbudsprocessen er i gang. Den indledes med en prækvalificeringsrunde med ansøgningsfrist ultimo september. Den 22. november er der frist for indsendelse af indledende tilbud, hvorefter der skal afholdes møder med tilbudsgiverne. Tilbuddene er indledende, fordi der anvendes udbudsformen Udbud med forhandling. Vejdirektoratet forventer at underskrive en kontrakt i april 2020.  
Som tidligere nævnt, implementeres systemet i Vejdirektoratet i første omgang, og vil køre parallelt med Belægningsoptimering og DANBRO i længere tid.  
 
Når systemet er implementeret og afprøvet i VD, påbegynder vi implementeringen af bromodulet for de kommuner som ønsker at abonnere på dette og efterfølgende belægningsmodulet for alle vejman.dk kommuner. Dette vil tidligst ske i slutningen af 2020.  
 
Er du interesseret i at se udbudsmaterialet, kan du finde det på Vejdirektoratets Leverandørportal.

Vinteren nærmer sig, og vinterman er klar med opdateringer

Årets Vinterman til brug for den kommende vintersæson udsendes søndag d. 22. september. Denne opdatering vil skulle installeres af alle for at kunne logge på. Blandt nyhederne er: 
  • Mulighed for præsentation af flader på kort i Vinterman, på Ruteportalen samt i Chauffør app’en
  • Nye faciliteter til kvalitetssikring af gps-spor, metode for kontakt og statusskift samt ’bestilt kontra faktisk’ anvendt dosering
  • Bedre mulighed for at registrere afvigelser på de enkelte aktiviteter
  • Mulighed for at registrere ændringer i bestykning af saltspredere og sneplove på de enkelte ruter til den kommende sæson
  • Der sker test i bl.a. Herning af automatisk generering af OIOUBL-fakturaer på vegne af vognmanden fra sæsonstart. Målet er at kunne brede  hurtigt ud til alle interesserede efter en forsigtig start i Herning kommune.  
Som noget nyt vil nyhederne blive præsenteret på et webinar mandag den 30. september kl. 13.00 – 13:45. Der udsendes separat invitation til alle Vinterman kontaktpersoner omkring dette.
 

Står din kommunes glatførestationer korrekt?

For at VejVejr viser os så korrekte data som muligt, udfører Vejdirektoratet hvert år, termografiske målinger på statsvejene i en tredjedel af landet. Målingerne bruges til at vurdere, om vores glatførevarslingsstationer står optimalt placeret, og om der er behov for nye stationer eller omplacering af eksisterende stationer.
 
I vinteren 2019/20 kører vi på Sjælland og øerne. For kommuner i den region, hvor vi en given vinter måler på statsvejene, tilbyder vi samme vinter at udføre målinger på kommunevejene til en reduceret pris.
 
Læs mere om Vejdirektoratets termografiske ”isbilsmålinger” eller kontakt Lars Ørum.

Ny kortfunktion i belægningsoptimering

Der har i lang tid været et stort ønske om at få udstillet flere data fra belægningsoptimeringen på kort. Derfor var vi også virkelig glade, da den nye kortfunktion blev tilgængelig i starten af september.  
 
Kortet kan tilgås via vejman.dk’s hjemmeside, via linket: apps.vejman.dk. Her hedder kortet: apps.vejman.dk/kortvisning. At kortet er en af vores Web-apps gør, at det også kan benyttes på en tablet.  
 
På kortet kan du kan få vist Skadespoint, ”Næste eftersynsår”, Komfortvurdering (1-5 trins-skala til stier og fortove) samt enkelt skader registreret på parcellerne.   Det er muligt at få vist flere vej- og/eller vejstinet samtidig. På de enkelte attributter kan der sættes et filter, og det giver mange muligheder for at få vist lige præcist den enkelte ting, man har behov for. F.eks. kan man sætte filteret, så man alene ser veje med et skadespoint over 5.  
 
Se det på årsmødet
På årsmødet har du mulighed for at se kortet demonstreret i sessionen ’Belægningsoptimering’.
 

Ny vejman.dk supporter

Den daglige support af vejman.dk har i mange år været varetaget af de samme fire personer. Men nu er der kommet en ny til – nemlig Gitte Holm Marcussen. Gitte har arbejdet med support i over 10 år i andre virksomheder, og hun ser sig selv som en slags ambassadør for brugerne.  
 
Gitte er ved at lære vejman.dk systemet, og hun kan allerede mærke, at det er dejligt at tale med brugere, der har spørgsmål, og som også tit har gode ideer til udvikling af systemet.  
 
Gitte deltager på årsmødet, så her har du en chance for at hilse på hende.

Kurser

Grundkurset i vejman.dk, der afholdes onsdag d. 25. september, er udsolgt. Vi er ved at planlægge et nyt kursus til foråret. Ønsker du at modtage en meddelelse, når der foreligger en officiel dato, så skriv til Allan Lundgren. Kan du ikke vente til foråret med at komme på det åbne kursus, er der også mulighed for sidemandsoplæring i Fløng. Kontakt Allan for mere info.  
 
Du kan læse om generelle kursustilbud på kursussiden på vejman.dk. 
 
Ved tilmelding oplyses deltagernavn, stilling, e-mailadresse samt EAN-nummer og faktureringsadresse. 
 
Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten:
 
Brugere der har vejman.dk login:
Log ind via vejman.dk og indmeld din sag via supportknappen i øverste højre hjørne. 
 
Brugere uden vejman.dk login:
Henvendelser kan meldes ind via blanket. Klik på linket: Indmeld.   
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i december 2019. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 
vejman.dk tilbydes som en del af Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed, hvor vi også tilbyder produkter og rådgivningsydelser blandt andet inden for områderne: Trafiksikkerhed, Trafikinformation, Trafikregistrering, Vintertjeneste samt Måling & rådgivning inden for vej- og trafikdata.
 
  
Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk.
 
 
 
 
 
 
Afmeld