Webversion
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

Marts 2017

Kære læser    
 
Velkommen til årets første nyhedsbrev.
 
For 2017 er det blevet besluttet, at vejman.dk nyhedsbrevet udkommer en gang i kvartalet. I dette nyhedsbrev kan du læse mere om, hvad Vejdirektoratet fremover kan tilbyde af videndeling og erfaringsudveksling i forbindelse med vejman.dk systemet. Du kan også læse mere om den nye tilsynsapp, som udkom i februar, og den kommende nye release på vejman.dk/belægningsoptimering.
 
God  læselyst

Fokus på vejman.dk samarbejdet og anden indtægtsdækket virksomhed

Vejdirektoratet har fortsat stor fokus på vores kommunerettede aktiviteter, herunder ikke mindst vejman.dk.  
 
Vi er opsatte på at finde en dialogform, som giver god mening og værdi for både Vejdirektoratet og for kommunerne, så vi også fremadrettet kan være i tæt kontakt med vores vejman.dk kunder.  
 
Som følge af behov for besparelser har Vejdirektoratet besluttet, at vi ikke længere afholder regionale vejman.dk faggruppemøder men i stedet ser på, om vi kan ændre formen på vejman.dk årsmødet, så det tilgodeser behovet for dialog og erfaringsudveksling mellem brugerne af vejman.dk bedst muligt. Endvidere vil vi også gerne tilbyde at stille op med fagfolk ude hos kommunerne, hvis man ønsker at arrangere lignende vejman.dk netværk i eget regi. Kontakt da afdelingsleder Peter Holst Herzberg.  
 
Der arbejdes også lige nu på nye muligheder i forhold til det arbejde, der foregår i de eksisterende vejman.dk udviklingsgrupper.
 
Arrangementer i 2017
 
I år kommer vejman.dk årsmødet til at ligge torsdag d. 12. oktober 2017 på Trinity i Fredericia.  
 
Vejdirektoratet arrangerer og deltager desuden bredt i rigtig mange arrangementer i løbet af 2017, bl.a. Trafiksikkerhedskonferencen, Cykelkonferencen, Mastra Brugerdage, Vinterman Årsmøde, Vejforum m.fl.  
 
Samtidig er Vejdirektoratet som altid klar til at indgå dialog om konkrete IV-ydelser og øvrige produkter med kommunerne.  
 
Du kan gå ind på Vejdirektoratets hjemmeside på vd.dk/raadgivning og læse mere om Vejdirektoratets produkter og rådgivningsydelser.    

Ny tabletvenlig version af vejman.dk til eftersyn

Igennem 2016 har vi i samarbejde med en række af vores brugere arbejdet på at forbedre vejman.dk med en tabletvenlig version, som er målrettet eftersyn af tilladelser og rådighedssager. I starten af december satte vi den nye udgave i drift og inviterede ved den lejlighed en række brugere til at afprøve den nye version. Afprøvningen gav os en række erfaringer på området, og en del af de fejl og mangler, som blev identificeret, er nu blevet løst. Det er på den baggrund en stor fornøjelse for os, at vi d. 3. februar åbnede den nye version for alle vores brugere.  
 
Med den nye tabletvenlige version af vejman.dk/eftersyn har vores tilladelses- og eftersynsbrugere fået et stærkt værktøj til løsning af opgaver, når de er på farten. Det er planen, at vi løbende vil forbedre den nye version, og vi forventer, at der fremover vil komme flere tabletvenlige versioner af andre dele af vejman.dk.  
 
Man tilgår den nye version på denne adresse: apps.vejman.dk/eftersyn. Adgang sker med dit almindelige login, og man kan læse mere om de nye muligheder i hjælpesystemet i vejman.dk. Hvis der er spørgsmål i forbindelse med den nye version, kan man skrive til vejman.dk@vd.dk.

vejman.dk/belægningsoptimering – ny release

Foråret er på vej og dermed også den nye sæson for slidlagsarbejde på vejene. Husk at du inden årets beregning i belægningsoptimering skal opdatere dine slidlagsoplysninger fra 2016.  
 
Torsdag den 9. marts bliver der frigivet en ny version af vejman.dk belægningsoptimering.  
 
Vi har denne gang foretaget en oprydning i faneblade, knapper og funktioner, så brugergrænsefladen fremstår mere enkel og overskuelig. Bl.a. er søgefunktionen under sortering og begrænsninger blevet forbedret.  
 
Eksempel: Hvis man skriver ”stor”, vil strækningslisten med det samme indstille sig til kun at medtage de relevante parceller, se fig 1 og 2. Ny funktion her er, at man kan beslutte, om vejnavnet skal starte med ”stor”, eller om det bare skal være indeholdt i vejnavnet.   
 
Figur 1: Søgefunktionen hvor der er startet med at skrive ”stor”
 

Figur 2: Resultatlisten fra søgningen med ”stor”
 
 
Herudover er der også blevet plads til nye funktioner. Bl.a. er der en ny funktion, der skal hjælpe brugeren ved indlæsningen af nye slidlag og hermed gennemgangen af, om der er parceller, der skal deles eller samles.  
 
Du kan læse mere om alle de nye funktioner i vores release-noter, som bliver tilgængelige samtidig med, at den nye version bliver frigivet.  
 
Kursus i belægningsoptimering
Vi har pt. ikke berammet et grundkursus i belægningsoptimering. Er du interesseret i et kursus, kan du læse mere om det på vejman.dk’s hjemmeside samt kontakte os. For at gennemføre et kursus skal vi have minimum 5 deltagere.  
 
Du har også mulighed for at få os til at komme ud til jer og undervise. Så hvis I f.eks. er flere deltagere fra flere kommuner, kan I kontakte os for et tilbud på lige netop det arrangement, I ønsker.    
 
Har du brug for hjælp til beregning til slidlagsudbud, kan du kontakte Heidi Borum Varbøl på hbv@vd.dk for et tilbud på rådgivning både på eftersynet af vejene og den efterfølgende beregning.  

Målesæsonen er begyndt - bestil tilstandsmålinger på din kommunes veje, stier og fortove allerede nu

Vinteren er ved at slippe vejene, og foråret skal til at begynde. Det betyder, at Vejdirektoratets målebiler så småt er begyndt at køre ude på de danske veje, stier og fortove.
 
For at få et optimalt udbytte af vejman.dk er det vigtigt at have opdaterede vejdata, og vi anbefaler, at du allerede bestiller din tilstandsregistrering nu. Alle Vejdirektoratets målinger lægges selvfølgelig direkte ind i vejman.dk.  
 
Vi tilbyder typisk to former for tilstandsregistreringer:  
 
Med et "Hovedeftersyn" får du en detaljeret gennemgang af din kommunes sti og fortovsnet, et systematisk eftersyn baseret på de gældende vejregler, fokus på specifikke skader (opspring af fliser, sætninger, kantstensskader) og et godt grundlag for beregning af skadespoint og videre håndtering vha. vejman.dk/belægningsoptimering.  
 
Alternativt til "Hovedeftersynet", kan vi tilbyde at klassificere din kommunes eksisterende sti- og fortovsnet efter SAMKOM-metodens 5-trins kategorisering. Denne metode er væsentligt billigere end et Hovedeftersyn og lægges også direkte i vejman.dk/belægningsoptimering, men giver ikke det samme grundlag for prioritering.  
 
Kontakt Peter S. Jensen på tlf. 4124 1465 eller mail peje@vd.dk og få en snak om mulighederne.  
 
Andre måleydelser der tilbydes kan ses her Vejtekniske målinger.
 
Læs også mere om de andre ydelser, som Vejdirektoratet tilbyder på vd.dk/raadgivning.

Mastrabrugerdage 2017

Så er det ved at være tid til de årlige brugerdage for alle Mastrabrugere. Brugerdagene kommer til at foregå d. 30 marts i Fløng (Øst) og d. 6. april samt 7. april i Middelfart (Vest). På dagene vil der blive informeret om, hvad vi har lavet i det forgangne år samt om udviklingsplanerne for 2017 og fremadrettet.
 
En væsentlig del af dagen er selvfølgelig også input fra jer omkring Mastra. Vi glæder os til at høre, hvad der er godt, og hvad der er skidt, og ikke mindst erfaringsudvekslingen mellem jer brugere.  
 
Invitationerne er sendt direkte ud til de registrerede brugere. Beskæftiger du dig med Mastra, og skulle du af en eller andet årsag ikke have modtaget en invitation, så tag fat i Niels Moltved.  
 
Mastrateamet glæder sig til at se jer!  


Vi regner i øvrigt med at udbyde kurser i Mastra til efteråret. Hvis efterspørgslen er tilstrækkelig stor, kan vi muligvis holde kurser allerede inden sommerferien. Kom meget gerne med en tilbagemelding om det.    
 
Husk at Vejdirektoratet også tilbyder at bestille og kvalitetssikre trafiktællinger samt lave analyser fra Mastra. Læs mere på vd.dk/raadgivning eller kontakt Niels Moltved direkte.   

Ruteudpegning i Råden over vej til arrangementer

Vi er nu nået så langt med udviklingen af funktioner til udpegning af ruter over mange vejstrækninger, at vi er gået i gang med at teste systemet. Vi forventer, at funktionen vil blive tilgængelig i næste version af vejman.dk.
 
En forudsætning for at bruge ruteudpegningen er, at der er oprettet kryds i vejnettet. Til de kommuner, der ikke allerede har oprettet kryds i vejman.dk, har Vejdirektoratet udviklet værktøjer, der kan klare det meste af denne opgave. Kommunen vil dog have en afsluttende kontrolopgave til sikring af, at de oprettede kryds er korrekte.
 
Vi vender tilbage med mere information om denne opgave på et senere tidspunkt.

Kursus i udtræk af uheldsoplysninger fra uheldsmodulet/vejman.dk

Når uheldene er stedfæstet, er der behov for at blive bedre til at udnytte din/jeres adgang til uheldsudtræk.
 
På kurset gennemgår vi de forskellige muligheder, der er i forbindelse med udtræk af grundrapporter fra listevisning og udvidet søgning, kvadratnet og temakort. Hertil kommer geografisk udpegning af uheld ved hjælp af polygon samt muligheder for at danne simple udtræk ved brug af avanceret søgning i vejman.dk, herunder at tilpasse forespørgsler omkring handlingsplaner.
 
Desuden vil der på kurset blive mulighed for at danne egne simple uheldsudtræk.
 
Kurset henvender sig til brugere, som ønsker at få indsigt i anvendelse af færdige udtræk, herunder kendskab til indholdet af uheldsdata.  
 
Varighed: 1 dag  
Pris: 4.000 kr. ekskl. moms for første person i kommunen. 3.000 kr. ekskl. moms for efterfølgende personer  
Tilmelding: Næste kursus afholdes 6. april 2016 hos Vejdirektoratet i Middelfart, Teglgårdsparken 102, 5500 Middelfart.  
 
Hvis det har din interesse, kan tilmelding ske til Hans-Arne Lauridsen eller ring på tlf. 7244 2771 senest 31. marts 2017.  
 
Ved tilmelding oplyses deltagernavn, stilling, mailadresse samt EAN nummer og faktureringsadresse.

Tip fra vejman.dk: Skift startbillede

Når du åbner for vejman.dk, åbner du i kortet. Du kan ændre startsiden ved at gøre følgende: 
  • Den gule pil skifter til brugerindstillinger
  • Herefter ændrer du dine brugerindstillinger
  • Vælg sin startside
  • Den grønne pil får dig tilbage til vejman.dks normale menuer

Kurser

  • Vejman.dk grundkursus, Middelfart, 4, april. Kurset vil være opdateret med den nye tabletversion til eftersynsopgaver. For tilmelding eller mere information, kontakt Allan Lundgren, telefon 7244 7421.

  • Uheldsudtræk, Middelfart, 6. april. For tilmelding eller mere information, kontakt Hans-Arne Lauridsen, telefon 7244 2271.
Der er pt. ikke flere planlagte kursusdatoer, men vi samler løbende tilmeldinger og opretter nye hold, når der er deltagere nok. Se vores tilbud her.

Husk at vi også tilbyder skræddersyede kurser eller sidemandsoplæring hos dig eller ved Vejdirektoratet - lige når det passer dig. Kontakt Allan Lundgren for et tilbud.

Service og support

Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten på tlf. 7244 3300 eller på e-mail.  
vejman.dk tilbydes som en del af Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed, hvor vi også tilbyder produkter og rådgivningsydelser blandt andet inden for områderne: Trafiksikkerhed, Trafikinformation, Trafikregistrering, Vintertjeneste, Vej- og brodrift samt Måling & rådgivning inden for vej- og trafikdata.
 
 
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i juni 2017. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 
 
 
 
 
 
Afmeld