Webversion
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

August 2016

Kære læser    
 
I dette nyhedsbrev søger vi blandt andet efter idéer og samarbejdspartnere til et demonstrationsprojekt indenfor standardisering af vej- og trafikdata.  
 
Du kan også læse om den seneste ændring af "Find på kort" muligheden i vejman.dk, og om de mange gode grunde til at få rettet op på upræcise data.  
 
Du har måske bemærket, at vi er begyndt at give et 'Tip fra Brugersupporten'. Denne gang kan du få et tip om kortopsætningen.  
 
God læselyst.

Standardisering af vej og trafikdata – Idéer og samarbejdsparter efterlyses til demonstrationsprojekt

De meget omfattende, eksisterende data om veje og trafik kan nyttiggøres langt bedre, når data standardiseres og dermed kan bruges på tværs af myndigheder og udveksles til tredje part som f.eks. den private sektor. På baggrund af dette, blev Standardiseringsprojektet startet op i 2012. I styregruppen deltager udover Vejdirektoratet og KL, KTC, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, GeoDanmark og SWECO.   
 
Standardiseringsprojektet søger lige nu samarbejdsparter, som har en konkret opgave, hvor adgang til data om veje og trafik kan gøre nytte.  
 
Demonstrationsprojektet skal involvere mindst én kommune, der anvender RoSy og mindst én kommune som anvender vejman.dk. Data om statsvejene kan også indgå.  
 
Det skal selvfølgelig handle om data, som vi har med i standarden – du kan se, hvilke der er med i standarden her.
Det er også en forudsætning, at de data du vil arbejde med, er registreret i vejman.dk. Vi kan evt. hjælpe med at afklare dette – hvis du har den gode idé. Læs mere...
 
Idéer skal sendes hurtigst muligt og inden den 9. september.
Sidder du med en idé eller har du spørgsmål, så kontakt Sanne Karlsen på mail eller på tlf. 72447407.

Ændring af ’Find på kort’ muligheden

Rigtig mange brugere har bemærket, at "Find på kort" i vejman.dk har ændret sig.  
 
"Find på kort" muligheden handler om hurtigt at søge frem til et bestemt sted på kortet. Hvor vi tidligere anvendte en egenudviklet komponent til at gennemføre denne type af søgninger, har vi nu skiftet over til en standardkomponent, der virker noget anderledes, men som har den fordel, at den tilbyder søgning i flere datasamlinger.
 
For nogle brugere har det krævet lidt tilvænning at bruge den nye "Find på kort" og specielt det, at resultaterne fra vejman.dk ligger øverst i resultatlisten har forvirret. Generelt har vi alligevel konstateret, at den nye "Find på kort" virker mere stabilt og korrekt end vores tidligere udgave, så vi håber at brugerne efter de første indkøringsvanskeligheder vil tage godt imod den nye måde at bruge "Find på kort".  
 
Du kan læse mere om, hvordan "Find på kort" virker i vores hjælpesystem: Brugervejledninger til vejman.dk.
Søg efter "Find på kort".

Korrekt indmåling sparer tid og penge

Har din kommune styr på tværprofildata eller bør I overveje nye indmålinger? Der kan være flere grunde til upræcise data, og endnu flere grunde til at have styr på dem.  
 
"Kommuner kan i dag spare tid og penge ved at sikre korrekte data", fortæller fagkoordinator Peter Smedemark Jensen, som er en af de medarbejdere fra Vejdirektoratet, der tager ud og fortæller kommunerne om, hvordan de kan optimere deres data.  
 
Han fortsætter: "Jo mere valide data kommunen har, jo skarpere kan entreprenøren være omkring prissætningen, og derved kan kommunen spare penge."  
 
Vejdirektoratet kan derfor tilbyde kommunerne at køre indmåling af deres tværprofildata.  
 
En indmålingsopgave går kort sagt ud på at få styr på de arealer, som skal vedligeholdes af kommunen i forbindelse med driften af deres veje.  Når kommunen har besluttet at få indmålt data, sker dette i tæt dialog med Vejdirektoratet, hvor opgaven defineres.
 
En måletekniker er altid til stede fysisk ved indmålingerne, og vil undervejs stå ud af bilen for at kvalitetssikre målingen, ved at der bliver taget tværprofilmålinger ved alle ændringer i vejbilledet.  
 
En måletekniker, fra Vejdirektoratets måleafdeling, kører herefter en nyindmåling på de valgte strækninger, hvor der ikke tages hensyn til historiske data – alt måles på ny. ”Herved sikrer man at data er indmålt ensartet over hele kommunen,” fortæller Peter Smedemark Jensen. Læs mere her...

Kundetilfredshedsundersøgelse på vej

Som tidligere år gennemføres en spørgeskemaundersøgelse med henblik på at afdække brugernes tilfredshed med vejman.dk, de tilknyttede fagsystemer samt tilfredsheden med den hjælp og support de oplever.  
 
Svarene fra undersøgelsen er vigtig viden for Vejdirektoratet, da de i høj grad er med i vores vurderinger af, hvor vi skal sætte kræfterne ind for at forbedre vejman.dk.  
 
Vi gennemfører spørgeskemaundersøgelsen i sidste halvdel af september måned, og alle der har anvendt vejman.dk i det sidste år, vil via en e-mail blive inviteret til at deltage.  
 
Hold øje med din indbakke – vi håber at så mange af jer som muligt vil deltage.

vejman.dk årsmøde 2016 – sæt kryds i kalenderen

Torsdag den 13. oktober er datoen for vejman.dk årsmøde 2016.  
 
Vejdirektoratet indbyder alle vejman.dk kommuner og udvalgte vejman.dk brugere i Vejdirektoratet til at høre spændende faglige indlæg og til at mødes og udveksle erfaringer med hinanden. I år vil supporten også have en drop-in stand, hvor man kan få hjælp til den specifikke brug af systemet.  
 
Invitationerne bliver sendt ud medio september til alle vejman.dk kommuner. Her bliver der samtidigt åbnet for tilmelding via vejman.dk-hjemmesiden.

Tip fra vejman.dk supporten

Spar tid ved at gemme din kortopsætning til næste gang  
 
Vidste du, at hvis du arbejder i kortet i vejman.dk, og du bruger de samme lag (oplysninger) hver gang, kan du få kortet til at huske, hvad du arbejdede med sidste gang du var inde i kortet?
 
Du kan gemme din opsætning i kortet her:
Og hente din forrige opsætning næste gang, du åbner kortet her:

Kurser og arrangementer

Kurser
- Belægningsoptimering, Middelfart, 6. september 2016 (ledige pladser)
- vejman.dk grundkursus, Middelfart, 21. september 2016 (ledige pladser)

Husk at vi også tilbyder skræddersyede kurser eller sidemandsoplæring, hos dig eller ved Vejdirektoratet - lige når det passer dig. Kontakt Allan Lundgren på mail for et tilbud.
 
Tilmeld dig eller læs mere om vores kurser her.
 
Arrangementer
- vejman.dk årsmøde, Trinity Hotel og Konference Center Fredericia, torsdag den 13. oktober 2016

Kundekonsulenterne er til for dig

Vejdirektoratets kundekonsulenter kan, i tæt dialog med dig og i samarbejde med relevante medarbejdere i Vejdirektoratet, finde frem til den løsning, som er mest optimal for kommunen. Kundekonsulenterne kommer gerne ud til et møde i din kommune.  
 
Kontakt:
Bent Juhl Pedersen på tlf. 7244 2136
Ida Litske Bennedsen på tlf. 7244 3471  
 

Service og support

Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten på tlf. 7244 3300 eller på e-mail.
 
Du kan fortsat finde informationer om vores produkter specielt tilpasset vejsektorens behov på vejdirektoratet.dk/raadgivning.
 
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i oktober 2016. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet - tryk her for tilmelding.
 
 
 
 
 
 
Afmeld