Webversion
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

April 2016

Kære læser    
I dette forårsnummer kan du blandt andet læse om resultatet af to spændende analyser – både omkring vejman.dk og kommunal vejvedligehold. Du kan også læse om, hvordan du kan få optimal udbytte af dit Vinterman system, og om Kommuneworkshop 2016, hvor du kan se PowerPoints fra årets indlæg.  
 
Vi opfordrer også til, at du kommer med idéer til, hvad du gerne vil høre om på vejman.dk årsmødet i oktober.   
 
God læselyst.

vejman.dk årsmøde – hvad vil DU gerne høre om?

vejman.dk årsmøde 2016 bliver afholdt torsdag den 13. oktober på Trinity Hotel og Konference Center i Fredericia. Vi er i fuld gang med at planlægge dagen, og vil rigtig gerne have dine input! Hvad vil du gerne høre mere om – eller har du måske noget, du selv gerne vil dele med de andre kommuner?  
 
Send gerne dine idéer til Marie Lanng Pallisgaard på mpa@vd.dk senest den 27. april 2016.  
 
I maj måned sender vi også en interessetilkendegivelse ud, hvor vi håber så mange som muligt af jer vil hjælpe os med at udvælge og prioritere, hvilke emner der skal på årets program. Der vil desuden blive lagt et link til interessetilkendegivelsen på vejman.dk's hjemmeside.  
 
Du kan læse mere om årsmødet på vejman.dk's hjemmeside her.

Ekstern analyse af vejman.dk med godt resultat

I starten af 2015 satte Vejdirektoratet en grundig analyse i gang af de styringssystemer, vi bruger i forbindelse med aktiviteter på statsvejnettet. Formålet var at opnå et grundlag for en langsigtet strategi med hensyn til den samlede systemportefølje.

 
Læs mere om analysen her.  

Husk at bestille dine tilstandsmålinger af dine veje, stier og fortove

For at få et optimalt udbytte af vejman.dk er det vigtigt at have opdaterede vejdata. Alle Vejdirektoratets målinger lægges direkte ind i vejman.dk.  
 
Ny SmartCar stibil – til de smalle stier
Vejdirektoratet kan nu tilbyde at komme rundt på stier helt ned til 140 centimeter i bredden med vores spritnye SmartCar stibil. Kameraet er samtidig blevet opgraderet, så vi kan gennemkøre jeres vejnet til en billigere pris end tidligere for billeddelens vedkommende. Billeder leveres i formater, der passer ind i alle systemer, da data er GPS stationeret og derfor meget medgørlige.  
 
Bestil din måling nu
Både vejret og lyset er forhold, der skal tages hensyn til, når der skal foretages målinger. De bedste resultater opnår man derfor mellem 1. april og 1. oktober og Vejdirektoratets målebiler er således lige nu i fuld gang med at måle på de danske veje, stier og fortove. Hvis din kommune ikke har en flerårig aftale eller lignende med os, måler vi ikke automatisk dine veje. Du skal derfor huske at bestille tilstandsmålinger for 2016 til din kommune nu.  
 
Er du interesseret i at bestille målinger eller bare høre mere om den nye stibil og vores måletilbud, så kontakt Peter Smedemark Jensen på mail peje@vd.dk eller tlf. 7244 7142 og få en snak om mulighederne.  
 
Du kan læse  mere om de forskellige målinger som Vejdirektoratet tilbyder i folderen "Vejtekniske målinger" og om vores rådgivning i forbindelse med målingerne i folderen "Vejteknisk rådgivning".

Få mere ud af Vinterman – brug det året rundt

Selvom vinteren heldigvis er ved at blive afløst af foråret, behøver Vinterman ikke at holde ferie. Mange anvender nemlig Vinterman til at sikre GPS-spor, og om sommeren modtager Vejdirektoratet dagligt data fra mere end 500 køretøjer. Især Vinterman Chauffør app’en giver yderligere muligheder for dokumentation og afregning af mange andre typer driftsopgaver året rundt, som f.eks. vejtilsyn, græsklipning og ukrudtsbrænding uden at Vinterman skal betjenes samtidig.  
 
Ved at lade chaufføren starte opgaverne i sin Vinterman Chauffør app opnår man dokumentation for alle ture og vil efterfølgende kunne danne statistikker og afregningsgrundlag. Takket være muligheden for at oprette aktiviteter der automatisk gentages, kræver det ikke betjening af Vinterman til at kalde ud til opgaverne. Chaufførerne registrerer selv alle deres ture, når de forskellige opgaver først er oprettet i Vinterman.  
 
Har din kommune allerede en licens til Vinterman, er det derfor en oplagt mulighed for at få mere ud af systemet, og samtidigt undgå at bekoste flere systemer til driftsdokumentation.  
 
Vi afholder Vinterman brugerseminar den 12. maj 2016, hvor du kan høre mere om brugen af Vinterman og Vinterman Chauffør app’en, uanset om din kommune har Vinterman eller ej.
Du kan tilmelde dig eller få programmet hos Bo Sommer bs1@vd.dk.
 
Tilmeldingsfrist er fredag den 29. april kl. 12.00.
 

Skræddersyet hjælp til vejman.dk

Vidste du, at din kommune kan få tilpasset læring til jeres behov?  
 
Vælg for eksempel 3 - 4 emner, I gerne vil have gennemgået i kommunen, så vil vi ud fra emnerne og sammen med jer strikke en agenda sammen. Det kan foregå både hos jer selv og i Vejdirektoratets lokaler. Et eksempel på et skræddersyet kursus kunne være en generel introduktion til vejman.dk efterfulgt af to dybdegående emner, fx belægningsdata og uheldsudtræk i vejman.dk, hvor vi går særligt I dybden med det, I ønsker.  
 
Vi tilbyder også at rykke ud til jer med vores standardkurser som et heldagskursus eller sidemandsoplæring for 1-3 personer.  
 
Læs mere om jeres muligheder på www.vejman.dk under ’Om vejman.dk’ – eller kontakt Allan Lundgren på mail alu@vd.dk for en uforpligtende snak om jeres behov.

Succesfuld Kommuneworkshop

Vejdirektoratet samlede endnu engang 200 af kommunernes vejfaglige medarbejdere fordelt over 66 af landets 98 kommuner til årets Kommuneworkshop, der blev afholdt i marts.
 
Kommuneworkshoppen havde i år flere forskellige fagspor deltagerne kunne vælge imellem. I år med et specialspor inden for Funktionskontrakter og Vejdata. Der var også mulighed for at besøge de mange forskellige udstillingsstande i pauserne, hvor de kunne blive klogere på, hvad Vejdirektoratet kan tilbyde kommunerne.
 
  
Stor interesse for ”digitalt” indlæg
Civilingeniør fra Vejdirektoratet, Søren Hauge Krabbes indlæg om ”Digitale løsninger og iPads i marken ved tilsyn” var dagens tilløbsstykke med over 100 tilhørere. Særligt var deltagernes interesse stor omkring nøjagtigheden af placeringen af udstyret, fx i forhold til punkter og hjørner. Som en deltager fortalte på dagen: ”Jeg kan tage det direkte med hjem og bruge det i morgen!" Også på det digitale var der ny læring at hente, som han tilføjede: "Og så var der en App, jeg ikke lige kendte. Jeg bruger en anden i dag, så nu skal jeg hjem og se, hvilken én der er bedst.”
 
Udstillingen gav mange et godt udbytte
På udstillingen var der også en livlig aktivitet, hvor deltagerne fik mulighed for at tale med Vejdirektoratets fagfolk og hinanden. En deltager har bl.a. skrevet i evalueringen om udstillingen: ”Generel god udstilling med mulighed for gode dialoger, også ved stande som ikke lige er relevant for de daglige opgaver. Er med til at give en bredere viden og god sparring med samarbejdspartnere.”
 
Faglige indlæg udleveret til stor glæde
Alle fik udleveret en USB nøgle– udformet som en lille VD mand – med dagens præsentationer. Gik du glip af årets Kommuneworkshop, eller fik du ikke en USB nøgle med hjem, er det muligt at se dagens præsentationer her.
 
Kommuneworkshoppen afholdes igen i marts 2017 – dato, tilmelding og sted vil blive annonceret her i nyhedsbrevet og på vejman.dk.

Ny landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand

SAMKOM har gennemført en landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand baseret på oplysninger fra 88 kommuner. Analysen er et første skridt i retning en af et mere gennemsigtigt og systematisk overblik over de store værdier, der ligger i den kommunale vejinfrastruktur.
 
Fokus på 7 elementer
Formålet med analysen var, at sætte fokus på kommunevejenes tilstand og fokusere på den kapitalbevarende drift af 7 vejinfrastrukturelementer: kørebaner, broer/bygværker, cykelstier, fortove, gadebelysning, signalanlæg og afvanding. Opdelingen på de syv elementer giver et godt overblik over hele vejområdet, og giver samtidig mulighed for, at der kan arbejdes med de enkelte elementer hver for sig i relation til dataindsamling, investeringsplanlægning og politisk prioritering.
 
Du kan læse resten af artiklen her.

Målinger i gamle dage: Græshoppen og Stradografen

Vejdirektoratet tilbyder i dag mange forskellige vejtekniske målinger og har en lang række specialbyggede moderne køretøjer, blandt andet HSD, ARAN og ROAR, som både måler på statens og en lang række kommuners veje.
 
To af deres forgængere, Græshoppen og Stradografen, findes endnu og står hos vognmand Johs. Rasmussen i Svebølle, hvor direktør Klaus W. Rasmussen sammen med den lille veteranbilsinteresserede forening, der i dag ejer bilerne, sørger for at bevare dem og deres historie. Vejman.dk redaktionen tog på besøg for at se nærmere på dette stykke måletekniske historie.
 
Læs resten af artiklen her.

Kurser og faggruppemøder 2016

Kurser
- vejman.dk grundkursus, København, 27. april 2016 (ikke flere ledige pladser)
- vejman.dk grundkursus, Middelfart, 21. september 2016 (ledige pladser)

Husk også at vi har skræddersyede kurser eller sidemandsoplæring, hos dig eller ved Vejdirektoratet, når det passer dig. Kontakt Allan Lundgreen på mail alu@vd.dk for et tilbud.
 
Tilmeld dig/læs mere om kurser her.
 
Faggruppemøder
Årets faggruppemøder er pt. i fuld gang. Der er kun få ledige pladser tilbage, så skynd dig, hvis du vil nå med. 
 
Du kan tilmelde dig eller læse mere om faggruppemøderne her.
 
Faggruppemøder er for alle vejman.dk brugere, som gerne vil erfaringsudveksle samt diskutere faglige og systemmæssige emner relateret til et givent område af vejman.dk.

Kundekonsulenterne er til for dig

Vejdirektoratets kundekonsulenter kan, i tæt dialog med dig og i samarbejde med relevante medarbejdere i Vejdirektoratet, finde frem til den løsning, som er mest optimal for kommunen. Kundekonsulenterne kommer gerne ud til et møde i din kommune.  
 
Kontakt:
Bent Juhl Pedersen på tlf. 7244 2136
Ida Litske Bennedsen på tlf. 7244 3471  
 

Service og support

Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten på tlf. 7244 3300 eller e-mail vejman.dk@vd.dk.
 
Du kan fortsat finde informationer om vores produkter specielt tilpasset vejsektorens behov på vejdirektoratet.dk/raadgivning.
 
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i juni 2016. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet - tryk her for tilmelding.
 
 
 
 
 
 
Afmeld