Webversion
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

Februar 2016

Kære læser  
 
I årets første nummer af vejman.dk nyhedsbrev kan vi stolt fortælle om en positive udvikling, der er sket med hensyn til brugerne på vejman.dk. Du kan også læse om de ændringer, der er kommet på brugergrænsefalden i ”Arealer og Udstyr” samt læse om vejman.dk’s nye afdelingsleder, og hvilke fremtidsvisioner han har for systemet.  
 
Du kan se datoerne for forårets faggruppemøder og læse om den nye bekendtgørelse for vej- og stiregistre.  
 
God læselyst.

Flere og flere bruger vejman.dk

Brugen af vejman.dk stiger støt. Siden 2010 er det kun gået én vej, og det er opad, både i kommunernes og i Vejdirektoratets anvendelse af vejman.dk.  
 
Samlet set er det gennemsnitlige antal af navngivne brugere pr. måned steget fra lige under 300 i 2010 til over 800 i 2015. Det er en udvikling, vi er rigtig glade for, og trenden ser ud til at fortsætte. Således tyder alt på, at vi i 2016 runder 1.000 brugere pr. måned.  
Vores statistikker viser også, at hver enkelt bruger anvender vejman.dk oftere i dag end for 4 år siden. "Det stigende antal brugere af vejman.dk bekræfter den positive udvikling, der har været og løbende er med vejman.dk, og det er vi rigtig glade for" udtaler projektlederen for vejman.dk, Paul Stühler. "Jeg glæder mig til forårets faggruppemøder, hvor vi også her oplever, at disse bliver mere og mere prægede af en gensidig dialog imellem de engagerede brugere" afslutter Paul.

vejman.dk faggruppemøder 2016

Så er datoerne for forårets faggruppemøder fastlagt. Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Som vanligt vil der på møderne være mulighed for erfaringsudveksling brugerne imellem og for at diskutere faglige og systemmæssige emner. Der afholdes faggruppemøder indenfor grundsystem, tilladelser og belægningsoptimering.  
 
Vi vil gerne høre fra jer! Dette er jeres møder til erfaringsudveksling og netværk blandt jeres nabokommuner. Dagsordenerne for årets møder er ikke helt fastlagte.  
 
Kom derfor gerne med forslag og meld tilbage, hvis du har et emne, du vil have behandlet eller selv ønsker at præsentere.  
 

vejman.dk/grundsystem

Faggruppemøderne i 2016 for grundsystem bliver afholdt:  
- Faggruppemøde i Vejdirektoratet Fløng 29. april 2016
- Faggruppemøde i Vejdirektoratet Middelfart 12. april 2016
- Faggruppemøde i Vejdirektoratet Skanderborg 13. april 2016  
 
Ideer og forslag kan sendes til pjs@vd.dk  
 

vejman.dk/tilladelser

Faggruppemøderne i 2016 for tilladelser bliver afholdt:  
- Faggruppemøde i Vejdirektoratet Fløng 21. april 2016
- Faggruppemøde i Vejdirektoratet Aalborg 9. maj 2016
- Faggruppemøde i Vejdirektoratet Middelfart 18. maj 2016  
 
Ideer og forslag kan sendes til ldb@vd.dk    
 

vejman.dk/belægningsoptimering

Tidligere har vi afholdt de to faggruppemøder opdelt efter geografi med et møde for Vestdanmark og et for Østdanmark. I år prøver vi noget nyt. Der er stor forskel på, hvordan og hvor meget belægningsoptimering benyttes rundt om i kommunerne. Dette vil vi forsøge at afspejle på faggruppemøderne i år.  
 
Møderne bliver derfor afholdt på vores kontor i Middelfart. Det ene møde vil være for ”superbrugere”, dem der bruger programmet flere gange årligt, og det andet for dem som benytter programmet knap så ofte, men typisk til den årlige udvælgelse af hvilke veje, der skal have slidlag samt hvilke veje, der skal til hovedeftersyn.  
 
Faggruppemøderne for belægningsoptimering vil i 2016 derfor blive afholdt:  
- Faggruppemøde i Vejdirektoratet Middelfart 19. april 2016 (brugere)
- Faggruppemøde i Vejdirektoratet Middelfart 20. april 2016 (superbrugere)  
 
Ideer og forslag kan sendes til hbv@vd.dk eller slh@vd.dk.    
 
Invitationerne til faggruppemøderne vil blive sendt ud i uge 8, hvor der også vil blive åbnet for tilmelding på vejman.dk hjemmesiden under ’Faggruppemøder’.

vejman.dk flytter rundt på knapperne

I forbindelse med dataarbejdet i Vejdirektoratet omkring Arealer & Udstyr, har vi igennem vinteren arbejdet målrettet mod at gøre brugergrænsefladen i Arealer & Udstyr mere enkel at anvende. Dette arbejde har resulteret i implementeringen af nogle nye muligheder i Arealer & Udstyr, som planlægges at blive frigivet i løbet af februar 2016. Opgaven er netop nu i den afsluttende testfase, og vi ser frem til at tilbyde en forbedret brugergrænseflade til Arealer & Udstyr fremadrettet.
 
Læs mere om ændringerne her.

Ny afdelingsleder for vejman.dk

Tidligere IT-projektleder Peter Holst Hertzberg tiltrådte per 1. december 2015 som ny afdelingsleder i Forretnings-IT i Vejdirektoratet. Her løfter han sløret for sine planer omkring øget brugervenlighed og andre udviklingstiltag for vejman.dk.
  
Læs mere her.

Kommuneworkshop 2016 er lige om hjørnet

Kommuneworkshoppen 2016 afholdes torsdag den 3. marts i Kolding.
Som vanligt inviterer vi kommunernes fagfolk indenfor vej- og trafikområdet til dette gratis arrangement med henblik på at få ny viden, inspiration og styrke netværket.
Det er ved at være sidste udkald for tilmelding, da deadline herfor er fredag den 19. februar 2016.
 
Du kan se programmet, den nuværende deltagerliste samt tilmelde dig her.

Nye krav til registrering af veje og stier

Den 1. februar 2016 blev det obligatorisk for vejmyndighederne at registrere planlagte nedklassificeringer af offentlige veje og stier i vejfortegnelserne. Det betyder i praksis for vejman.dk kommunerne, at oplysningerne skal registreres i vejman.dk og dermed i den Centrale vej- og stifortegnelse (CVF). 
 
Se mere om CVF og bekendtgørelsen her.
 
Kommuner spares for manuel tastning
Registreringen i vejman.dk betyder, at vejoplysningerne omkring boligen nu formidles elektronisk via Ejendomsdatarapporten direkte til boligkøberne via vejman.dk og CVF. Kommunerne spares på den måde for det manuelle arbejde, der tidligere var forbundet med henvendelser fra boligkøbere, ejendomsmæglere og advokater.  
 
Nyt felt i administrative oplysninger
Af vejlovens § 124 fremgår det, at kommunalbestyrelsen tidligst fire år efter at have offentliggjort deres plan, kan træffe en endelig beslutning om, hvorvidt en vej skal overgå til privat fællesvej eller privat vej i forbindelse med vejens nedlæggelse som kommunevej. Det er denne plan, der skal registreres i CVF og dermed i vejman.dk, hvor der under administrative oplysninger er indført et nyt felt, hvor den fremtidige vejstatus kan angives for den berørte vejstrækning.
 
Ændringen er et ønske fra det tværfaglige projekt DIADEM, der har stået for indførelsen af Ejendomsdatarapporten. Ejendomsdatarapporten var tidligere forankret i Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter, men er nu flyttet til Erhvervsstyrelsen. Der udarbejdes årligt ca. 100.000 ejendomsdatarapporter.
 
Læs mere om Ejendomsdatarapporten her

Tilsyn og planlægning optimerer levetiden på belægninger

For at optimere levetiden på belægninger skal man, som så meget andet, starte med god planlægning og en masse spørgsmål undervejs. Det ved Allan Bay en del om som måletekniker i Vejdirektoratet. Få hans opskrift her.

Tip: Vidste du, at arrangementer kan gentages i vejman.dk?

Vidste du, at det nu er muligt at registrere et arrangement til gentagelse enten ugentligt eller månedligt i en periode? Du sparer derfor en masse tid, da du ikke behøver at oprette et nyt arrangement hver gang, hvis du har flere arrangementer, der ligner hinanden.

Kurser og faggruppemøder 2016

Kurser
- vejman.dk grundkursus, København, 27. april 2016 
Læs mere her.
 
Faggruppemøder
Du kan finde alle datoerne for årets faggruppemøder her.

Kundekonsulenterne er til for dig

Vejdirektoratets kundekonsulenter kan, i tæt dialog med dig og i samarbejde med relevante medarbejdere i Vejdirektoratet, finde frem til den løsning, som er mest optimal for kommunen. Kundekonsulenterne kommer gerne ud til et møde i din kommune.  
 
Kontakt:
Bent Juhl Pedersen på tlf. 7244 2136 eller Ida Litske Bennedsen på tlf. 7244 3471  
 

Service og support

Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten på tlf. 7244 3300 eller e-mail vejman.dk@vd.dk  
 
Du kan fortsat finde informationer om vores produkter specielt tilpasset vejsektorens behov på vejdirektoratet.dk/raadgivning
 
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i april 2016. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 
 
 
 
 
 
Afmeld