Webversion
 
 
 
 
 
 
Vejdirektoratet
vejman.dk nyhedsbrev

December 2015

Kære læser  
 
I årets sidste nyhedsbrev for vejman.dk kan du bl.a. læse om året der gik i 2015 – hvad har der været af tanker og udvikling omkring vejman.dk? Du kan også læse mere om den nye version af TDC´s interne gaveadministrationssystem og hvordan det forbedrer integrationen til vejman.dk.  
 
Vi fra redaktionen ønsker alle en dejlig jul og et fantastisk nytår.

Året der gik

Året 2015 har på mange måder været et rigtig godt år for vejman.dk. Vi kom godt fra start med 3. digitaliseringsbølge og fortsatte året med en række nye og innovative løsninger. Samtidig har vi igen i år, konstateret en betydelig stigning i antallet af brugere af vejman.dk. Denne udvikling er vi naturligvis rigtig glad for.
Udviklingsgruppen
Der har i regi af udviklingsgruppen været gennemført 4 møder igennem 2015, heraf var det ene møde var et tema møde med fokus på belægningsoptimering. Samarbejdet med gruppen har i lighed med tidligere år været rigtig godt og inspirerende. Årets sidste møde i gruppen blev afholdt november 2015 og havde fokus på emner til planlægning af 2016 aktiviteter. Arbejdet med og i Udviklingsgruppen forsætter ufortrødent i 2016, hvor første møde forventes afholdt i marts/april. Fra vejman.dk projektets side skal der også i år lyde en stor tak til deltagerne i Udviklingsgruppen for et godt og konstruktivt samarbejde.  
 
Strategigruppen
Strategigruppen, som består af repræsentanter fra 7 kommuner og Vejdirektoratet, har gennemført to møder i 2015. Det seneste i forbindelse med Vejforum i december 2015. Temaerne på møderne har været den langsigtede strategi for vejman.dk samt Asset Management i kommunerne og Vejdirektoratet. Møderne har også været brugt til gensidig orientering om hvad der rører sig i kommunerne og i Vejdirektoratet, f. eks. om samgravning, fremtidens vejnet herunder førerløse køretøjer, analyser af infrastrukturen i kommunerne, og SSV analysen (Sammenhængende System Værktøjer) i Vejdirektoratet, herunder fremtidens vejforvaltningssystem. Tak til vejman.dk strategigruppen for positive og konstruktive møder i 2015.
 
Udviklingen i 2015
For vejman.dk har det været en fornøjelse, at tilbyde en række nye funktioner i 2015. Bl.a. kan nævnes:
  • Trafiksikkerhed - Ny kvadratnetsapplikation. Det var en stor glæde, da vi i marts 2015 kunne idriftsætte en ny kvadratnetsapplikation. Hermed kunne vi markere afslutningen på omlægning og modernisering af trafiksikkerhedskomponenterne stedfæst uheld på kort og kvadratnetsapplikationen.  
  • Opgradering af det tekniske miljø. I starten af året gennemførte vi en række tekniske omlægninger af vores driftsmiljø. Baggrunden for denne omlægning var ønsket om at få opgraderet nogle utidssvarende komponenter samt at få gjort vores systemer mere driftsstabile.  
  • Omlægning af administrative oplysninger. Den 10. december i år slutter vi året af med den sidste 2015 version, som omfatter en større omlægning af administrative oplysninger. Ændringerne har en række vidtgående konsekvenser for anvendelsen af vejman.dk og er kulminationen på at gennemføre den såkaldte stigruppes forslag samt gennemføre nogle af standardiseringsprojektets anbefalinger.
 
Dette er blot et lille udsnit af de nyheder og aktiviteter, der blev præsenteret 2015. Arbejdet med planerne for 2016 er i fuld gang. Vi kan endnu ikke løfte sløret for planerne, men vi kan godt røbe at en mobilløsning bliver en del af aktiviteterne for 2016.
 
Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår og ser frem til et 2016 med masser af spændende opgaver foran os!

Nyt fra TDC vedr. graveansøgninger

Den 22.nov. 2015 blev den nye version af TDC’s interne graveadministrationssystem, GAS implementeret. Det vil fremover give en endnu bedre integration til vejman.dk, og vi får mulighed for at videresende geometrier i vores graveansøgninger. Endvidere vil sager fra TDC automatisk blive stedfæstet i vejman.dk.  
 
Vi er nu i stand til at påtegne en geometri på kortet, og i vil derfor slippe for at modtage sager med vores, til tider, lidt uoverskuelige tegninger og vi vil glæde os til at leve op til den nye vejlovs krav til kortdokumentation.  
 
Lidt uddybning af kortinformationerne:
  • Administrative vejdata hentes i CVF registeret (CVF.dk). Den automatiske stedfæstelse af vejen forudsætter at vejnr. og vejdel er i CVF registeret. Enkelte kommuner er ikke fuldt opdateret endnu, men i de få tilfælde hvor der ikke kan findes et administrativt vejnr., vil sagen stadig komme med en geometri, som skulle gøre det væsentligt nemmere for brugere af vejman.dk at stedfæste sagen.
  • Adressedata kommer fra Danmarks adressers web (dawa.aws.dk), som er udviklet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, nu overtaget af Geodatastyrelsen.
  • Vores kortudpegningsfunktionalitet i GAS kan på nuværende tidspunkt kun tegne sammenhængende linjer. Derfor vil splidsehuller vises ved en meget kort linie, og såfremt der er 2 splidsehuller på samme vej, vil vi forbinde disse 2, og skrive at splidsehullerne er i hver ende af linien. Der arbejdes på at skabe mulighed for at indtegne flere linjestykker og indsætte flere splidsehuller på én vej.
 
Skulle der være spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte TDC på vejmyndigheder@tdc.dk
 
Her er et par billeder fra selve kortet (vores test kort): 
 

Nyt fra belægningsoptimering

Belægningsoptimering har på efterårsmødet været et af hovedemnerne i vejman.dk udviklingsgruppe. Her fik vi lejlighed til, at gå lidt mere i dybden med programmet og de ønsker kommunerne har til udviklingen.  
 
På mødet behandlede vi blandt andet to store emner; Skal belægningsoptimering laves helt ny? Altså et helt nyt program. Det andet store emne var, om der skal være en light version af programmet. Disse to spørgsmål gav anledning til en lang række tillægsspørgsmål, hvilket betød at vi kom hele vejen rundt om emnet og havde en god og spændende debat.  
 
Den endelige konklusion på de to spørgsmål blev til, at vi ikke skal arbejde hen mod et helt nyt program eller en light version. Belægningsoptimering er et komplekst system og et helt ny system vil ikke mindske denne kompleksitet. Ligeledes var det heller ikke muligt at udpege hvilke funktioner der kunne undværes i en eventuel light version af programmet.  
 
Vi skal derimod arbejde hen imod mere brugervenlighed og overskuelighed i programmet, og dette vil blive prioriteret som nogle af de først opgaver der løses når vi starter på 2016.

Tak for et godt besøg på Vejforum

Endnu engang var Vejdirektoratet at finde på en udstillingsstand på Vejforum. Temaet i år var vejman.dk og trafiksikkerhed. Dette gav en god dialog på standen. Mange brugte selvfølgelig også lejligheden til at få en god snak med deres kundekonsulent og Ida, vores nye kundekonsulent, fik også hilst på de mange besøgende på standen.  
 
Vejdirektoratet havde endvidere en sjov leg med fokus på trafiksikkerhed. Med en fiktiv promille på 1,0, set igennem et par promillebriller, skulle man navigere sig gennem en labyrint af kegler. Det var til stor fornøjelse for alle, inkl. vores trafik- og bygningsminister, Hans Christian Schmidt der også måtte forsøge sig med brillerne på.

Kundekonsulenterne er til for dig

Vejdirektoratets kundekonsulenter kan, i tæt dialog med dig og i samarbejde med relevante medarbejdere i Vejdirektoratet, finde frem til den løsning, som er mest optimal for kommunen. Kundekonsulenterne kommer gerne ud til et møde i din kommune.  
 
Kontakt:
Bent Juhl Pedersen på tlf. 7244 2136 eller Ida Litske Bennedsen på tlf. 7244 3471  
 
Som vejman.dk bruger kan du finde aktuel info, servicemeddelelser, nyheder, support m.m. på vejman.dk. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vejman.dk supporten på tlf. 7244 3300 eller e-mail vejman.dk@vd.dk  
 
Du kan fortsat finde informationer om vores produkter specielt tilpasset vejsektorens behov på vejdirektoratet.dk/raadgivning
 
Næste vejman.dk nyhedsbrev udkommer i februar 2016. Giv gerne en kollega et tip om nyhedsbrevet.
 
 
 
 
 
 
Afmeld